Grupės

Grupių darbo laikas:

  • dvi lopšelio  (1-3 m) grupės dirba nuo 7.30 – 18,00 val. (10.5 val. režimu);
  • keturios lopšelio-darželio (3-6/7 m.) grupės dirba nuo 7,30-18,00 val. (10,5 val. režimu );
  • mišri ikimokyklinio amžiaus savaitinė  ( 3-6 m.) grupė dirba 5 dienas per savaitę ir  24 val. per parą;

,,DRUGELIŲ"  GRUPĖ

(Ankstyvojo amžiaus 2-3 m.)

 

Auklėtojos: Jūratė Stončienė, Birutė Svetikienė

Auklėtojos padėjėja - Aurelija Daukantienė

 

Didelis dėmesys skiriamas  vaikų kalbos lavinimui per muzikinius žaidimus, smulkiąją tautosaką, vaidybą. Turtinga ugdymosi aplinka tenkina vaikų poreikius, lavina jų gebėjimus. Tėvai didžiausi grupės pagalbininkai.

 

 

 

 

Nors mes esame maži, 
Bet užaugsim dideli.
Valgysim, sportuosim
Žaisim ir dainuosim.
 
 

,,SKRUZDĖLYČIŲ" GRUPĖ

(Ankstyvojo amžiaus  1-2 m.)

 

Auklėtojos: Nijolė Malakauskienė, Daiva Vaidžiūnienė

Auklėtojos padėjėja - Danutė Montvidienė

 

Grupėje auklėtojos ypatingą dėmesį skiria vaikų adaptacijos laikotarpiui, sensorinių pojūčių ugdymui, vaikų kalbai, žaidimams, lavinantiems smulkiuosius raumenis, judesių lankstumą, judėjimo aktyvumą.

 

 

 

 

Mes mažytės skruzdėlytės,
Greitos, greitos mūs kojytės.
Tapu, tapu į darželį,
Kas rytelį, kas rytelį.
Viens du trys, viens du trys
Štai koks skruzdėlių būrys.
 
 

,,BITUČIŲ" GRUPĖ

(Ikimokyklinio amžiaus 3-4 m.)

 

Auklėtojos: Rita Nazarovienė, Raminta Mockienė

Auklėtojos padėjėja - Julija Valančienė

 

Šioje grupėje pedagogės ugdo vaikų pasitikėjimą savimi, ugdo vaikų gebėjimus įvairiose srityse, daugiau dėmesio skiriant vaikų pažintinei, meninei veiklai, kūrybiškumui.

 

 

 

 

Aš bitutė, tu bitutė,
Esame bitučių grupė.
Mokam šokti ir dainuoti,
Greitai ir linksmai sportuoti.
Norim  piešti ir skaičiuoti,
Raideles  pažint, dėlioti.
Dirbam, plušam nuo pat  ryto,
augam  darbštūs tarsi bitės…
 
 

,,ŽIOGELIŲ" GRUPĖ

(Ikimokykllinio amžiaus 4-5 m.)

 

Auklėtojos: Milda Valantinienė, Aušra Pališaitienė

Auklėtojos padėjėja: Juratė Kuzminienė

 

Pedagogės kryptingai plečia ir gilina vaikų žinias apie supančią gamtinę aplinką, ieško naujų  veiklos organizavimo formų, metodų, puoselėja pagarbą gyvybei, atsakomybę už ją. Yra aktyvios gamtosauginių akcijų iniciatorės.

 

 

 

 

Mes žiogeliai, mes maži
Norim augti dideli.
Norim viską išmatuoti
Kas kur dedas sužinoti.
 
 

,,BORUŽĖLIŲ" GRUPĖ

(Ikimokyklinio amžiaus 5-6 m.)

 

Auklėtojos:  Raimonda Vainorė, Daiva Vaidžiūnienė

Auklėtojos padėjėja – Renata Štalaitė

 

Grupėje auklėtojos didelį dėmesį skiria vaikų sveikos gyvensenos pradmenų puoselėjimui, judėjimo aktyvinimui per žaidimus, saviraiškos, kūrybiškumo gebėjimų bei vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimui.

 

 

 

 

Boružėlės esam mažos, mėgstam pajuokauti,
Aplikuoti ir lipdyti, piešti pramogauti.
Deklamuojame eiles, žaidžiam teatrą drąsiai,
Žinom, kad žolė žalia, saulė miega naktį.
Jeigu esate linksmi, smalsūs ir ryžtingi
Tai ateikite pas mus, tapsit išmintingi
 
 

,,SRAIGELIŲ" GRUPĖ

(priešmokyklinio ugdymo 6-7 m.)

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:Salomėja Dobromilskienė, Aušra Pališaitienė

Auklėtojos padėjėja – Nijolė Petrošienė

 

Pedagogės siekia pažinti kiekvieną vaiką, kurti jų gyvenimui, ugdymui(si) palankų mikroklimatą, tenkinti vaiko poreikius, tėvų lūkesčius, lavinti loginį mąstymą ir užtikrinti tinkamą vaiko parengimą mokyklai.

 

 

 

 

 

Mes darželyje vyriausi, mes sraigiukai sumaniausi.
Norim augti, būt sveiki, žvalūs, stiprūs ir linksmi,
Daug patirti, daug išmokti, žaisti, šokti ir dainuoti.
Ar tai vėjas, ar lietus, niekas mums nebebaisus,
Nes namelis ant pečių, kur tik einam vis kartu.
O kai tik praeis lietus, mūsų pilnas kiemas bus .
Mes čia žaisime kartu – būryje gerų draugų.

 

MIŠRI SAVAITINĖ ,,VĖŽLIUKŲ" GRUPĖ (2-6 m.)

(dirbanti 5 dienas per savaitę ir 24 val. per parą

 

Auklėtojos: Rima Budrytė, Laimutė Andriukevičienė

Auklėtojos padėjėja – Irma Kaminskienė

 

Auklėtojos siekia, kad grupės vaikai augtų sveiki, savarankiški, įgytų kultūrinių higieninių įgūdžių ir kasdien tobulėtų.

 

 
 

 

Mes juk esame vėžliukai,
Dideli ir mažučiukai.
Mes nevaikštom, neropojam,
O lėtai, lėtai ropojam.
Čiuži, čiuži čiužinėjam,
Ropi, ropi ropinėjam.