Žiema

 

,,TRAMTATULIO KONKURSAS“

Vasario 24 dieną lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ susirinko liaudies tradicijas puoselėjantys Palangos vaikai – respublikinio vaikų ir moksleivių konkurso „Tramtatulis“ dalyviai. Šių metų, jau septintajam, konkursui liaudies kūrybos atlikėjus – muzikantus, dainininkus ir pasakorius – pristatė šešios miesto švietimo įstaigos: lopšeliai-darželiai „Ąžuoliukas“, „Žilvinas“, „Gintarėlis“, Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla, Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla ir Palangos moksleivių klubas. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė šiam konkursui paruošė du dainininkus – Odetą Stonkutę ir Emilį Drakšą iš priešmokyklinio ugdymo grupės. Į laureatų gretas pateko ugdytinė Odeta Stonkutė, kuri balandžio 1 dieną vyks į regioninį konkursą, Klaipėdoje.

4 Nuotraukos

ŠVENTĖ ,,LIETUVOS ŠALELĖJ - SKAMBA MŪS DAINELĖ“

2017-02-15 Į šventę ,,Lietuvos šalelėj – skamba mūs dainelė“ susirinko priešmokyklinės „Sraigelių“ ir vyresniosios „Bitučių“ grupių vaikai, tėveliai. Pedagogės Salomėja Dobromilskienė ir Rita Nazarovienė pasveikinusios visus susirinkusius į Lietuvos gimtadienį pakvietė pakeliauti po Lietuvą. Sukdami ratelį vaikai susipažino su visais Lietuvos regionais ir kiekvienam skyrė pačias gražiausias dainas ir eiles. Apie Aukštaitiją, gražia aukštaičių kalba papasakojo auklėtoja Aušra Pališaitienė, pasvaliečių tarme pasekė legendą apie Igno Karpio dvaro parką. Toliau, grojant linksmai muzikai vaikai aplankė Suvalkiją, Dzūkiją. Dzūkiją mums pristatė tikra dzūkė iš Druskininkų Alma Viskontienė. Ji pasekė pasakų, pakvietė vaikus kartu padainuoti dzūkiškai, padeklamavo savo kūrybos eilėraštį, skirtą Lietuvai. Susipažinę su visais Lietuvos regionais vaikai pasuko ratelį namo, į tokią artimą ir pažįstamą Žemaitiją. Kas gražiau galėtų pristatyti Žemaitiją už mūsų buvusį auklėtinį, tikrą žemaitį, Kazimierą Eglyną ir jo mamą Ritą Eglynaitę. Visus sužavėjo pamokantis pasakojimas ,,Dėlko katėns pajėdes tik prausas“. O priešmokyklinukai Odeta ir Emilis taip pat pradžiugino svečius žemaičių tarme sudainuotomis dainomis. Kas gali būti mieliau ir brangiau už mūsų tėvynę, gimtinę, todėl mes ją turime ne tik puošti gražiais darbais, bet saugoti, ginti ir mylėti. Apie tai padainavo berniukai, būsimieji Lietuvos kareivėliai.

13 Nuotraukos

LIETUVOS GIMTADIENIO ŠVENTĖ

2017-02-14 Vasario – 16-oji – tai ne tik reikšminga valstybės šventė. Tai šventė visiems – vaikams, tėveliams, seneliams, auklėtojoms ir visiems Lietuvos žmonėms. Kartu švęsti Lietuvos gimtadienį mažųjų „Žiogelių“, „Boružėlių“ ir „Vėžliukų“ grupių vaikai, tėveliai ir auklėtojos Milda Valantinienė, Virginija Jašinskienė, Laimutė Andriukevičienė pasikvietė svečių – Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos kanklių mokytoją Jurgitą Petkutę-Marcinkienę su mama Birute Petkiene ir dukra Beatriče. O ,,Boružėlių“ grupės auklėtiniui Ąžuolui buvo labai smagu matyti šventėje muzikuojančias - mamytę, močiutę ir sesę. Įdomu buvo pamatyti ir išgirsti kaip šios trijų kartų moterys kanklėmis, lumzdeliu, būgnu būgnu groja smagius lietuvių liaudies šokius. O mūsų mažieji ugdytiniai Lietuvai gimtadienio proga skyrė gražiausius šokius, eilėraščius, palinkėjimus, daineles ir iš antrinių žaliavų sukurtą trispalvį ,,tortą“.

6 Nuotraukos

NETRADICINĖ EDUKACINĖ VALANDĖLĖ  ,,ĄŽUOLIUKE“

2017-02-10 Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“, pasitinkant Lietuvos gimtadienį, buvo organizuota eilė renginių. Kad vaikas geriau suprastų kas yra kariuomenė ir kodėl ji reikalinga valstybei, vyresniosios ir priešmokyklinės ugdymo grupių ugdytiniams organizavome susitikimą su Lietuvos kariuomenės karo prievolės Klaipėdos regiono kapitone Renata Gudaite ir vyresniąja seržante Reda Montviliene. Ugdytinių susidomėjimą sužadino kariūnių apranga, atsivežta kareiviška manta. Kariūnė Reda Montvilienė vaikams suprantamais žodžiais paaiškino, kas yra kareivio amunicija/ekipuotė, kuri būtina kariui išgyventi mūšio lauke ir leidžianti tinkamai operuoti turimais ginklais, priemonėmis ir resursais, siekiant įvykdyti skirtas užduotis. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su kareivio manta: kuprine, palapine, miegmaišiu, mūvėti šalmą, pajusti jo svorį, palaikyti rankose imitacinę granatą, šovinius. Apžiūrėjo sauso maisto davinio rinkinį, vaišinosi riešutais, kareivio duonele. O didžiausias netikėtumas – kai teko ,,be viryklės ir be puodo, tiesiog maišelyje“ (kaip įvardijo vaikai) išsivirti kareiviškos košės. Kiekvienas galėjo jos paragauti. Vaikai savo vikrumą išbandė estafetėse ,,Kas greičiau sudės šovinius į dėtuvę“, ,,Kuris greičiau įlys į miegmaišį ir jį užsitrauks“. Edukacinės valandėlės metu įgytas žinias vaikai įtvirtino dalyvaudami viktorinoje, kurios metu buvo itin aktyvūs. . Ugdytiniai kariūnėms atsidėkojo eilėmis ir daina, o jos vaikus apdovanojo atšvaitais ir namų užduotimis.

22 Nuotraukos

 PILIETINE AKCIJA “ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA”

2017 m. sausio 13-osios rytą, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ languose dešimčiai minučių buvo uždegtos atminties žvakutės, kurios simbolizavo apgintos laisvės šviesą, atmintį ir susikaupimą pagerbiant žuvusius. Šią dieną grupėse jautėsi susikaupimas. Vaikai, įsisegę neužmirštuolių žiedelius, lydimi pedagogų, susirinko į rytmetį, skirtą Laisvės gynėjų atminimui. Jie atidžiai stebėjo plakatus, kuriuose buvo atskleistos sausio įvykių akimirkos. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė S. Dobromilskienė vaikams suprantamais žodžiais pasakojo apie Sausio 13-os įvykius, jų svarbą valstybei ir dabartiniam gyvenimui. Pedagogė pakvietė visus pagerbti žuvusius tylos minute. Salėje degė 14 žvakučių, tiek, kiek žuvo gynėjų. Vaikai reiškė savo mintis, deklamavo eilėraščius, o berniukai savo tautos patriotiškumą išreiškė atlikdami dainą ,,Mes Lietuvos kareivėliai“. Vaikai grįžę į grupes, piešė, konstravo tai, kas liko jų atmintyje.

8 Nuotraukos

ATSISVEIKINIMAS SU EGLUTE.  SPEKTAKLIS ,,ŽALIASKARĖ EGLUTĖ“

2017-01-06 Baigiantis kalėdiniam laikotarpiui, sausio 6 dieną, apsilankę Trys Karaliai pasveikino įstaigos vaikus, visą bendruomenę ir palinkėjo gerų metų. Atsisveikinimo su eglute šventės proga, įstaigos teatro grupės pedagogai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė, meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė pakvietė visus į jautrų spektaklį „Žaliaskarė eglutė“. Spektaklio metu, vaikai stebėjo, kaip netikėtai miške išdygusi eglutė, iškart papuošė lapuočių mišką, kaip stebino ir džiugino savo žaluma, linksmino miško gyventojus. Ji svajojo kada nors užaugti, tapti didele ir pasėti daug mažų eglučių. Bet atėjo Kalėdos... Ir žmogus atkeliavęs į mišką nusprendė nusikirsti pačią gražiausią eglutę ir parsinešti ją namo. Spektaklio pagrindiniai personažai ,,eglutė“ Virginija Jašinskienė, ,,beržas“ Jūratė Stončienė kvietė mažus ir suaugusius žiūrovus nelikti abejingais ir nepalikti žaliaskarių bet kur, o nunešti į specialius konteinerius, kuriuos pastato atliekų vežėjai, kad surinktos eglės būtų panaudotos ekologiškam biokurui - namų šilumai užtikrinti. Spektaklio metu ir kiti veikėjai-pedagogai - ,,voras“ Aušra Pališaitienė, ,,kurmis“ Daiva Vaidžiūnienė, ,,kiškis“ Rima Budrytė, ,,žmogus“ Salomėja Dobromilskienė įtaigiu žodžiu formavo aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankų elgesį, ugdant atsakomybę už savo veiksmus sąveikaujant su mus supančia aplinka.

9 Nuotraukos

KALĖDINIŲ ŽIBINTŲ PARODA

2016-12-20 Laukdami Šv. Kalėdų, gražiausios metų šventės, surengėme kūrybinių darbų parodą ,,Kalėdinis žibintas“ į kurią aktyviai įsijungė visų grupių tėveliai su vaikais. Nuostabiais Šv, kalėdų puoštais motyvais, kalėdiniai žibintai džiugino visus.

7 Nuotraukos

KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ AKIMIRKOS

2016 m gruodžio 23 dieną visų grupių vaikai su tėveliais šventė Kalėdas darželyje. Šventės metu vaikai pasipuošę karnavaliniais rūbais deklamavo eilėraščius, dainavo išmoktas daineles, šoko, žaidė. Vaikams, Kalėdų Senelis padovanojo daug linksmybių: pašokti su seniais besmegeniais, pažaisti nykštukų žaidimą, padainuoti, o šventės pabaigoje visus vaikus apdovanojo taip ilgai lauktomis kalėdinėmis dovanėlėmis.

21 Nuotraukos

VASARIO 16-OJI

2016-02-10 Į ŠVENTĘ ,,ŠALIS TA - LIETUVA VADINAS“, SKIRTĄ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI, SUSIRINKO ,,BORUŽĖLIŲ“, ,,VĖŽLIUKŲ“, ,,BITUČIŲ“ GRUPIŲ VAIKAI, PEDAGOGAI TĖVAI. ŠVENTĖJE SKAMBĖJO EILĖS, VAIKŲ DAINOS, APIE LIETUVĄ, GIMTINĘ. SVEČIUOSE DALYVAVO PALANGOS ST. VAINIŪNO MENO MOKYKLOS MERGAIČIŲ TRADICINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS. VAIKAI, GROJANT ANSAMBLIO DALYVIAMS, LINKSMAI ŠOKO POLKUTĘ, KLAUSĖSI – VADOVĖS J. PETKUTĖS MARCINKIENĖS PASAKOJIMŲ APIE LIAUDIES INSTRUMENTUS. 2016-02-15 IŠKILMINGO ŠIOS SVARBIOS DATOS PAMINĖJIMO ŠVĘSTI SUSIRINKO IR VYRESNIOJO AMŽIAUS ,,ŽIOGELIŲ“ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ,,SRAIGELIŲ“ GRUPIŲ VAIKAI, TĖVAI IR SENELIAI. ŠVENTĖJE DALYVAVO PALANGOS KULTŪROS CENTRO PAGYVENUSIŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS ,,BOČIAI“. VADOVĖ – J.SERAPINIENĖ. ŠVENTĖJE SMAGU BUVO IR VAIKAMS IR ,,BOČIUKAMS.

16 Nuotraukos

,,ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ KIEMO

2016-02-09 ,,ĄŽUOLIUKO“ VAIKAI, DARBUOTOJAI PASISLĖPĘ PO VELNIUKŲ, ČIGONŲ, DAKTARŲ, OŽIUKŲ KAUKĖMIS VARĖ ŽIEMĄ IŠ KIEMO. VYKO ARŠI KOVA TARP ,,LAŠININIO“ IR ,,KANAPINIO“. UŽGAVĖNĖS GERA ŠVENTĖ, BENT GALIMA GERAI PAŠĖLTI, PASILINKSMINTI, O SVARBIAUSIA – PASIVAIŠINTI SKANIAUSIAIS MIELINIAIS BLYNAIS ...

8 Nuotraukos

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ ,,MES ŠALTUKO DRAUGAI“

2016-01-21 ,,KIŠKUTIS“ AUKLĖTOJA R. BUDRYTĖ , ,,MEŠKUTIS“ AUKLĖTOJA V. JAŠINSKIENĖ SUKVIETĖ VAIKUS Į ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĘ ,,MES ŠALTUKO DRAUGAI“. DŽIUGIAI NUSITEIKĘ VAIKAI , NEPABŪGĘ ŠALČIO SU PERSONAŽAIS PASIMANKŠTINO, LENKTYNIAVO SU ROGUTĖMIS, DALYVAVO ESTAFETĖSE ,,KAS GREIČIAU NUNEŠ KIŠKUČIUI MORKAS“, ,,KAS GREIČIAU NURIDENS SNIEGO KAMUOLĮ“, ,,SUKAS DIDESNĮ KALNĄ“. ŠVENTĖS PABAIGOJE VISI DALYVIAI BUVO APDOVANOTI. GRĮŽĘ Į GRUPES SAVO ĮSPŪDŽIUS PERTEIKĖ KŪRYBINIUOSE DARBUOSE.

5 Nuotraukos

PILIETINĖ AKCIJA ,,ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

2016 M. SAUSIO 13-OSIOS RYTĄ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ LANGUOSE DEŠIMČIAI MINUČIŲ SUSPINDO ATMINIMO ŽVAKUTĖS. VĖLIAU VAIKAI RINKOSI Į RYTMETĮ, SKIRTĄ LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI PAMINĖTI, KURĮ PRAVEDĖ AUKLĖTOJA V. JAŠINSKIENĖ IR MENINIO UGDYMO MOKYTOJA N. PETRAUSKIENĖ. VAIKAI SU PEDAGOGAIS APŽIŪRĖJO PLAKATŲ PARODĄ, PAKALBĖJO APIE ĮVYKIUS VYKUSIUS LIETUVOJE PRIEŠ 20 METŲ. TYLOS MINUTE PAGERBĖ LAISVĖS GYNĖJUS, DEKLAMAVO EILES, DAINAVO DAINAS. GRĮŽĘ Į GRUPĘ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKAI SAVO JAUSMUS, SUVOKIMĄ IŠREIŠKĖ PIEŠINIUOSE.

7 Nuotraukos

KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ AKIMIRKOS

2015-12-23 PRIE ŠVENTIŠKAI PASIPUOŠUSIOS EGLUTĖS VAIKAI SUSITIKO NE TIK SU KALĖDŲ SENELIU, BET IR SU PASAKOS PERSONAŽAIS – PRINCESE ANA IR SENIU BESMEGENIU OLAFU.

17 Nuotraukos

PRAMOGA  ,,PLAUK, PLAUK ŽUVYTĖLE“

2015-12-11 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ,,SRAIGELIŲ“ IR VYRESNIOJO AMŽIAUS ,,ŽIOGELIŲ“ GRUPĖS VAIKAI IR PEDAGOGAI UŽBAIGĖ PROJEKTĄ ,,ŽUVYS IR JŲ ĮVAIROVĖ“ NUOTAIKINGA PRAMOGA ,,PLAUK, PLAUK ŽUVYTĖLE“ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS PRISTATYMU. RENGINIO METU SKAMBĖJO LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS APIE ŽVEJUS, BUVO ŽAIDŽIAMI ŽAIDIMAI, SEKAMOS PASAKOS APIE ŽUVIS – ŠAMĄ ŪSĖTĄ IR LĖTĄ, PLEKŠNĘ, LYDEKOS PYKTĮ. VARŽYTUVIŲ METU VAIKAI TURĖJO ATSAKYTI Į KLAUSIMUS – KUO PADENGTAS ŽUVIES KŪNAS , KUO KVĖPUOJA, KAS PADEDA ŽUVELEI PLAUKTI, KODĖL ŽUVYS GYVENA BŪRIAIS. VAIKAI LENKTYNIAVO, KURIS GREIČIAU SUDĖS DĖLIONĘ, UŽDĖS ,,MASALĄ“, PAGAUS DAUGIAU ŽUVŲ. KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE ,,ŽUVŲ TURGUS“ ATSISKLEIDĖ ĮSTAIGOS TĖVELIŲ, PEDAGOGŲ, VAIKŲ IR SOCIALINIŲ PARTNERIŲ IŠ PALANGOS L/D. ,,GINTARĖLIS“, ,,NYKŠTUKAS“ MENINIAI GEBĖJIMAI, KŪRYBINGUMAS IR IŠMONĖ.

16 Nuotraukos

2015 VASARIO 16-OJI

2015-02-12 Į ŠVENTĘ ,,LIETUVĖLE – TU MANA, SKIRTĄ LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI, SUSIRINKO ,,BORUŽĖLIŲ“ ir ,,SRAIGELIŲ“ GRUPIŲ VAIKAI, PEDAGOGAI, TĖVAI. ŠVENTĖJE SKAMBĖJO EILĖS, VAIKŲ DAINOS, BUVO ŠOKAMI LIETUVIŲ LIAUDIES RATELIAI APIE LIETUVĄ, PRITARIANT PALANGOS ST. VAINIŪNO MENO MOKYKLOS MERGAIČIŲ TRADICINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIUI VADOVĖ (JURGITA PETKUTĖ MARCINKIENĖ).

8 Nuotraukos

2015 VASARIO 16-OJI

2015-02-11 LIETUVOS GIMTADIENĮ ŠVENČIA ,,ŽIOGELIŲ“, ,,BITUČIŲ“, ,,VĖŽLIUKŲ“ GRUPIŲ VAIKAI IR PEDAGOGAI, DALYVAUJANT PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO VAIKŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ BŪRELIO ŠOKĖJAMS (VADOVĖ J. SERAPINIENĖ) BEI TĖVELIAMS.

6 Nuotraukos

,,DUONOS KELIAS“

2015-01-15 PRIEŠMOKYKLINUKAI IR PEDAGOGAI SUKVIETĖ SAVO TĖVELIUS PAVAKAROTI IR DAUG GUDRYBIŲ SUŽINOTI APIE DUONĄ. BUVO PINAMA DAINŲ, MĮSLIŲ, PATARLIŲ APIE DARBĄ IR DUONĄ PYNĖ, PAJUOKIAMI TINGINIAI IR ĮVERTINTAS DARBŠTUMAS KAIP ITIN GERA ŽMOGAUS SAVYBĖ.

4 Nuotraukos

,,ATSISVEIKINIMAS  SU EGLUTE“

2015-01-06 KALĖDŲ LAIKĄ UŽBAIGĖ TRIJŲ KARALIŲ EISENA IR ATSISVEIKINIMAS SU KALĖDŲ EGLUTE.

3 Nuotraukos

,,NETRADICINĖ KALĖDŲ SENELIO KEPURĖ“

2014-12-19 LAUKDAMI ŠV. KALĖDŲ PEDAGOGAI, VAIKAI SU TĖVELIAIS SUKŪRĖ NUOSTABIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PANAUDODAMI ANTRINES ŽALIAVAS.

6 Nuotraukos

,,SU KALĖDU SENELIU, ŠOKSIU AŠ , ŠOKSI TU“

2014-12-19 KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ AKIMIRKOS. VAIKAI ŠOKO, DAINAVO IR DŽIAUGĖSI, KAD PER PŪGAS IR VĖJĄ KALĖDŲ SENELIS ATĖJO… O KIŠKIAI LINKSMUOLIAI JĮ ATLYDĖJO.

10 Nuotraukos