Paslaugos

Teikiamos papildomos, tėvų inicijuotos, mokamos ritminių šokių, dailės terapijos ir anglų kalbos užsiėmimų paslaugos.
 
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma (patalpų nuoma vaikų poilsio stovyklų veiklai vasaros metu).
 

                         PATVIRTINTA

                                                                                     Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“

                                                                                     direktoriaus 2016 m. spalio 27 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V1V- 40                       

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ SALĖS IR KITŲ  PATALPŲ  UŽIMTUMO GRAFIKAS

Nuomos laikotarpis: nuo 2016 m. spalio mėn. 1 d. iki 2017 metų gegužės mėn. 31 d.

 

Eil. Nr.

Nuomininko pavadinimas ar vardas, pavardė ir vykdomos veiklos pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Sportinė veikla

Mokytojas

Artūras  Podlinevas

 

 

I gr.

10.20-10.50

(3,4,7 grupė)

II gr.

10.50-11.30

(5,6,7 grupė)

 

 

 

 

I gr.

10.20-10.50

(3,4,7 grupė)

II gr.

10.50-11.30

(5,6,7 grupė)

 

2.

Dailė

Mokytoja

Samanta Marile Ibanez

 

 

 

 

 

 

 

I gr.

15.10-15.40

(5,6,7 grupė)

II gr.

16.10-16.40

(2,3,4 grupė)

 

 

I gr.

15.10-15.40

(5,6,7 grupė)

II gr.

 16.10-16.40

 (2,3,4 grupė)

3.

Ritminiai šokiai

Mokytoja

Soneta Baltmiškienė

 

 

 

 

 

 

 

16.15-17.00

(3,4,5,7

 grupė )

 

4.

Sportiniai-pramoginiai šokiai

Mokytoja

Daiva Sangavičienė

 

16.15 -17.00

 

 

 

 

16.15-17.00

 

5.

Anglų kalba

Mokytoja

Lina Narbutienė

 

 

 

I gr.

15.10 -15.40

6 grupė

II gr.

16.10-16.40

5 grupė

 

 

 

 

6.

 

 

Kūrybinė  studija ,,Saulutė“

Mokytoja

Lijana Žiedelytė

 

18.00-19.00

 

18.00-19.00

 

 

7.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

 

 

16.30-17.30

 

 

 

Sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė