Informacija apie darbo užmokestį

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių skaičius

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis             2016 metais

(Eur, ct)

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2017 m.  trečią ketvirtį (Eur, ct)

 

1.

Direktorius

1

1027,02

1027,04

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

898,15

899,15

3.

Meninio ugdymo mokytojas

0,75

525,31

536,36

4.

Auklėtojas

10,1

656,92

681,61

5.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1,6

703,96

690,34

6.

Logopedas

0,75

368,58

376,82

7.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

568,00

737,33

8.

Vyriausiasis buhalteris

1

639,00

848,25

9.

Apskaitininkas-sąskaitininkas

0,5

182,50

 

10.

Apskaitininkas

0,5

 

261,00

11.

Raštinės (archyvo) vedėjas ir duomenų bazių tvarkytojas

0,5

182,50

 

12.

Raštinės (archyvo) vedėjas

0,5

 

280,58

13.

Duomenų bazių tvarkytojas

0,25

 

97,88

14.

Sveikatos priežiūros specialistas

0,5

202,88

 

15.

Dietistas

0,5

217,97

261,00

16.

Auklėtojo padėjėjas

9,3

365,00

393,51

17.

Naktinė auklė

1,1

365,00

380,00

18.

Sandėlininkas

1

365,00

430,65

19.

Virėjas

2,5

365,00

392,86

20.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

365,00

380,00

21.

Pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas

1,5

365,00

380,00

22.

Sargas

3

365,00

380,00

23.

Valytojas

0,7

255,50

266,00

24.

Kiemsargis

1

365,00

 

25.

Aplinkos priežiūros darbininkas

1

 

380,00

26.

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

0,5

281,64

326,25

27.

Socialinis darbuotojas

2

555,96

652,50

28.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

3

394,05

398,46

29.

Skalbėjas

0,5

182,50

190,00

30.

Neformaliojo ugdymo pedagogas

0,25

125,08

128,22

 

_______________________________