Mokyklos savitumas

    Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ – bendrosios paskirties ekologinės ugdymo krypties įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikų ugdymo programas.
 
    Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ pradėjo veikti 1978 metais lapkričio 16 d. Mūsų  įstaiga – tai socialinė vaikystės apsaugos institucija, kurioje vaikas orientuojamas tapti tikra asmenybe, sudaromos sąlygos tęsti vaiko socializaciją tarp trijų svarbiausių grandžių: šeimos, darželio, mokyklos.
 
    Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ veikia  6 grupės :
  • dvi lopšelio amžiaus grupės (1–3 m.),
  • trys ikimokyklinio ugdymo amžiaus grupės (3–6 m.),
  • viena priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupė (6–7 m.).

 

darzelis

 

VIZIJA

Tapti efektyviai, kūrybiškai dirbančia įstaiga, teikiančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybiškas paslaugas.

MISIJA

Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus  vaikų prigimtinius, socialinius pažintinius poreikius, formuoti ekologines nuostatas, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo programas.

FILOSOFIJA

Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo jie taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, nes tikime sėkme.

 

KUO MES SAVITI

Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – bendros paskirties, ekologinės krypties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti vaiko ekologinio supratingumo, gamtosaugos patirties plėtojimo, tyrinėjimų, atradimų vykdymo. Įstaiga  įsikūrusi netoli Palangos botanikos parko, ekologiškai švarioje aplinkoje, kas sudaro tinkamas sąlygas vaikų pažintinei veiklai plėtoti. Vaikai su mokytojais keliaudami ekologiniais-aplinkosaugos takeliais mokosi prižiūrėti augalus, gyvūnus, pajusti pagarbą augalo gyvybei, tvarkyti aplinką, rūšiuoti antrines žaliavas ir iš jų pagaminti daiktų, tinkančių veiklai. Nuo 2014 metų  lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ yra įrašytas į Gamtosauginių mokyklų sąrašą. Bendruomenė apdovanota Žaliąja vėliava ir Tarptautiniu gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą.

Ugdymo įstaigoje vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Dirba motyvuoti, rūpestingi  mokytojai, aptarnaujantis personalas, kurie padeda  vaikui žengti  pirmuosius žingsnius į pažinimo ir žinių šalį. Mokytojai geba užtikrinti sėkmingą  vaikų ugdymą(si), kartu su šeima siekia, kad vaikas augtų sveikas, vystytųsi pagal savo prigimtį, būtų laimingas ir jaustųsi gerai. Įstaigoje dirba logopedas – lavina vaikų kalbą ir teikia konsultacijas tėvams.