Pavasaris

SVEIKATOS IR SPORTO  SAVAITĖ

2018-05-28/31 Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ organizuota sveikatos ir sporto savaitė. Sveikos gyvensenos darbo grupė parengė sveikatos savaitės renginių planą. Šios savaitės tikslas–saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, skleisti sveikos gyvensenos principus bendruomenėje. Kiekvieną rytą vaikai rinkosi į rytmetinę mankštą lauke. Savaitę pradėjo pokalbiu ,,Kelionė į sveikatos šalįׅ“ – aiškinosi apie sveiką maistą, sveikatos piramidę, judėjimo reikšmę. Grupėse svečiavosi sveikatos priežiūros specialistė, kuri su vaikais kalbėjosi apie dantų priežiūrą, analizavo „Kas kenksminga, kas sveika dantukams?“ Vaikai ant didelio dantų muliažo su šepetėliu mokėsi taisyklingai valyti dantukus. Sveikatos savaitės metu į veiklą su vaikais įsijungė priešmokyklinuko Beno tėvelis – M. Puškorius. Jis organizavo sportinius žaidimus, smagias užduotis, padedančius susipažinti su lauko teniso žaidimo elementais. Kiekviena diena buvo kupina žaidimų, teigiamų emocijų – klausantis linksmo koncerto, dalyvaujant išvykose prie jūros, į botanikos parką. Sveikatos savaitė užsibaigė sporto švente, kurioje Kakė Makė su draugais paruošė daug užduočių, linksmųjų estafečių. Po šventės vaikai vaišinosi melionų vėrinukais, gėrė vandenį ir dalinosi sporto šventės įspūdžiais.

19 Nuotraukos

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVĖS

2018-05-15 Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – priešmokyklinukų išleistuves, kurios buvo organizuotos per šeimos dieną. Atsisveikindami su darželiu, priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“grupės vaikai su pedagogėmis Salomėja Dobromilskiene ir Aušra Pališaitiene paruošė vaidinimą ,,Peliuko dovana“. Artistai sekdami pasaką keliavo, dainavo, šoko, deklamavo, įveikė įvairias užduotis. Direktorė Rūta Regina Lukaitienė įteikė kiekvienam išeinančiam iš darželio priešmokyklinio ugdymo programos baigimo diplomus, knygeles ir palinkėjo sėkmės mokykloje. Tėveliai džiaugėsi ir dėkojo darbuotojams už nuoširdų darbą vykdant ugdomąją veiklą, vertinant vaikų pastangas, ugdant jų savarankiškumą. Išleistuvių proga, darželiui buvo padovanotas rožės krūmas, kuris papildė rožyną, ir neleis pamiršti 18 priešmokyklinukų išleistų į mokyklą.

8 Nuotraukos

ŠEIMOS POPIETĖS ,,SEKU, SEKU PASAKĄ“

2018-05-16 Pavasaris gyvas ne tik atbundančia gamta, bet ir šventėmis. Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenė minėjo Tarptautinę šeimos dieną, kurios tema buvo ,,Seku, seku pasaką“. Suprasdami, kokia svarbi ši diena visiems šeimos nariams, į darželio grupių šventes rinkosi mamytės, tėveliai, močiutės, seneliai, broliukai, sesutės. Kiekviena šeima norėjo pasidžiaugti savo vaiko gebėjimais, jo individualumu. Pedagogai su vaikais parengė po pasaką per kurią atskleidė vaikų kalbos raiškumą, kūrybiškumą, įpynė daineles, šokius, žaidimus. Tėvų ir vaikų veiduose švytėjo šypsenos, juk tokios šventės dar labiau suartina šeimos narius, stiprina jų draugiškus santykius, gerina įstaigos ir šeimų bendradarbiavimą.

12 Nuotraukos

„Aš – šauniausias būsimas pirmokas“

2018-04-26 Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vyko Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas „Aš – šauniausias būsimas pirmokas“, kurio tikslas atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus ir išrinkti šauniausią būsimą pirmoką. Konkurse dalyvavo du Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai – Kamilė Kaminskaitė ir Tauras Pavolis, lankantys priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“ grupę. Vaikų pedagogės – Salomėja Dobromilskienė, Aušra Pališaitienė. Priešmokyklinukai puikiai pasirodė Talentų šou, teisingai atliko logines, kalbines, socialines užduotis. Džiaugiamės, kad Kamilei Kaminskaitei šis konkursas buvo ypač sėkmingas – ji laimėjo pirmąją vietą ir tapo konkurso ,,Aš – šauniausias būsimas pirmokas“ nugalėtoja.

6 Nuotraukos

KONKURSE ,,2018 METŲ SAUGIAUSIA  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGA“ ,,ĄŽUOLIUKAS“  NUGALĖTOJAS

2018-04-10 ,,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato organizuojamas konkursas ,,2018 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“, kuriame dalyvavo penkios priešmokyklinukų komandos iš Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų: ,,Ąžuoliukas“, ,,Nykštukas“, ,,Žilvinas“, ,,Gintarėlis“, ,,Pasaka“. Konkurso tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikus supažindinti su pagrindiniais Kelių eismo taisyklių reikalavimais, ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus. Komandos parengė prisistatymus, įveikė sportines rungtis, teorinių ir praktinių žinių patikrinimą. Vaikai bendraudami su policijos pareigūnais, atsakinėdami į klausimus, parodė savo išmonę, dėmesį, pastabumą. Neliko nepastėbėti ir tėveliai. Policijos pareigūnai prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų kovo 20-30 dienomis vykdė prevencinę veiklą, kurios metu tikrino ar tėvai vaikus atveža į ugdymo įstaigą nepažeisdami Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Reido metu prie ,,Ąžuoliuko“ nustatytas tik vienas pažeidimas. Daugiausia emocijų ir džiaugsmo renginio eigoje sukėlė policijos draugo šuniuko Amsio pasirodymas. Vaikai noriai bendravo su mielu bičiuliu, žaidė, šoko, lenktyniavo. Konkurso pabaigoje komisija paskelbė rezultatus ir džiugią naujieną – 1 vietą užėmė lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, 2 vietą lopšelis-darželis ,,Pasaka“, 3 vietą – lopšelis-darželis ,,Žilvinas“. Nugalėtojams policijos paregūnė J. Rinkevičienė įteikė diplomą, pereinamąją taurę ir lentelę žyminčią, kad ,,Ąžuoliukas“ – ,,2018 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“. Vaikai gavo ir po asmeninę dovaną – šuniuką Amsį, kuprinę, kurioje buvo įvairių gėrybių. Visa darželio bendruomenė džiaugiasi šiuo laimėjimu ir dėkoja priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“ grupės vaikų komandai, atstovavusiai įstaigą bei pedagogėms Aušrai Pališaitienei, Salomėjai Dobromilskienei.

11 Nuotraukos

PRAMOGA ,,VELYKĖLĖS ATKELIAVO“

2018-04-09 Atgimusi gamta padovanojo pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas. Laukdami Velykų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenė puošė, gražino įstaigos aplinką, grupes, koridorius. Į pavasariškai papuoštą salę Velykų bobutė (auklėtoja L. Andriukevičienė) ir kiškelis (auklėtoja R. Vainorė) sukvietė visų grupių vaikus pasidžiaugti mažosiomis velykėlėmis, paridenti margučius. Velykų bobutė supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis, pasekė pasaką kaip atsirado paprotys dažyti kiaušinius, o kiškelis papasakojo vaikams, kaip miške panaudodami gamtinę medžiagą jie nudažo kiškučiams margučius. Vaikai deklamavo eilėraščius, minė mįsles, dainavo daineles, žaidė muzikinius žaidimus, dalyvavo estafėtėse. Visus lydėjo džiugi pavasariška nuotaika. Šventės pabaigoje Velykų bobutė ir kiškelis visoms grupėms padovanojo po auksinį kiaušinį ir pakvietė į lauką ridenti margučių.

17 Nuotraukos

„PASAKOS“ TEATRŲ FESTIVALIS 2018

2018-03-27 Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ dalyvauja respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasakos“ teatrų festivalis 2018, kurį organizavo Palangos lopšelis-darželis ,,Pasaka“. Festivalio tikslas skatinti ir puoselėti komunikacijos pobūdžio veiklą – vaidybą, padėti vaikui pasitikėti savimi bei savo gebėjimais, išreikšti jausmus judesiu bei žodžiu. ,,Pasakos“ teatrų festivalyje ,,Ąžuoliuko“ priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“ grupės (6-7 m.) vaikai su pedagoge Salomėja Dobromilskiene pristatė pasaką ,,Eglė žalčių karalienė“, o ,,Boružėlių“ grupės (5-6 m.) ugdytiniai su auklėtojomis Raimonda Vainore ir Daiva Vaidžiūniene parengė pasaką ,,Jūratė ir Kastytis“.Žaidimus, muziką spektaliukams parinko meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė.

10 Nuotraukos

ŠVENTINĖS POPIETĖS ,,TAI BENT ŠEIMYNĖLĖ“

2017-05-15/19 Šeima. Toks mielas ir šiltas žodis. ,,Geri tėvai savo vaikams suteikia ir šaknis ir sparnus. Šaknis – tam, kad vaikai visada žinotų, kur yra jų namai, ir sparnus – kad nuskristų ir išbandytų tai, ką namuose išmoko.“ (Jonas Edwardas Salkas). Šeimos diena lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ buvo švenčiama visą savaitę. Tėveliai, mamytės, močiutės dalyvavo vaikų ir jų pedagogų parengtose koncertinėse programose. Smagu buvo stebėti visų grupių vaikų šventines popietes - ,,Skruzdėlyčių“, Sraigelių“, ,,Boružėlių“, Bitučių“, ,,Vėžliukų“, ,,Žiogelių“. Užaugę, sustiprėję vaikai pasiruošę keliauti - vieni į darželio, kiti į priešmokyklinio ugdymo grupę, o priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“ grupės ugdytiniai jau į mokyklą. Tėvų ir vaikų veiduose švytėjo šypsenos, džiugu matyti savo vaikus dainuojančius, šokančius, žaidžiančius ir patiems įsijungti į šventinę programą, pasidžiaugti vaikų sukurtais darbais ,,Mano šeima“.

23 Nuotraukos

KONKURSAS ,,AŠ - ŠAUNIAUSIAS BŪSIMAS PIRMOKAS“

2017-05-03 Palangos lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas“ vyko renginys ,,Aš - šauniausias būsimas pirmokas“, kuriame dalyvavo priešmokyklinukai iš visų Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“ grupės ugdytinis Artūras Stratkauskas taip pat išmėgino savo jėgas šiame konkurse. Berniukas puikiai pasirodė ,,Talentų šou“ , atskleidė savo gebėjimus futbolo srityje, aktyviai sprendė kalbines, matematines, socialines užduotis. Šauniausias būsimas pirmokas išrinktas iš lopšelio-darželio ,,Nykštukas“, o Artūras Stratkauskas kaip ir kiti priešmokyklinukai apdovanotas padėkos raštu už gerą pasirodymą konkurse.

4 Nuotraukos

VELYKINĖ ŠVENTĖ

2017-04-18 ,,Ąžuoliuke“ vyko Velykinė šventė ,,Velykų bobutės pyragai“. Šiai šventei ruošėmės iš anksto: pridažę su auklėtojomis ir tėveliais kiaušinių, vaikai kieme papuošė ,,Velykų medį“ bei įvairiais ornamentais išdabino didįjį Velykų kiaušinį. Po Velykų, vaikai nešini pačiais gražiausiais margučiais sugužėjo į salę, kur juos pasitiko ,,Velykų bobutė“ (auklėtoja Laimutė Andriukevičienė) ir ,,Kiškis“ (auklėtoja Nijolė Malakauskienė). Šventėje buvo žaidžiami žaidimai, skambėjo dainos, eilėraščiai apie Velykas. Vaikai ne tik žaidė, bet turėjo atsakyti į ,,Velykų bobutės“ pateiktus klausimus apie kiaušinių dažymą, jų spalvas, ridenimą. ,,Kiškis“ pakvietė vaikus dalyvauti sportinėse estafetėse. Šventės pabaigoje ,,Velykų bobutė“ ir ,,Kiškis“ visiems vaikams padovanojo vaišių ir pakvietė į lauką ridenti kiaušinių.

11 Nuotraukos

KONKURSAS ,,SAUGIAUSIAS 2017 METŲ DARŽELIS“

2017-04-12 Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos bei Palangos miesto policijos komisariato organizuojamas konkursas ,,Saugiausias 2017 metų darželis“. Dalyvavo 5 priešmokyklinukų komandos iš Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų: „Žilvinas“, „Pasaka“, „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“ ir „Sigutė“. Visų įstaigų dalyviai išradingai prisistatė, atsakinėjo į klausimus saugumo tema, lenktyniavo sportinėse estafetėse, kuriose buvo svarbus ne tik greitis, dėmesys, bet ir puikus saugaus eismo išmanymas. Komandos apdovanotos padėkomis. Pagrindinį prizą laimėjo Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ priešmokyklinukų komanda.

6 Nuotraukos

ŠAŠKIŲ TURNYRAS

2017-03-09 Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo grupėje įvyko šaškių turnyras. Ugdytiniai tikrino savo jėgas prie šaškių lentų. Draugiškų varžybų metu buvo išrinkti geriausiai šaškėmis žaidžiantys vaikai – Ernestas Kvietkus, Gustas Mosteikis, Donatas Puidokas. Visus dalyvius priešmokyklinio ugdymo pedagogės Salomėja Dobromilskienė, Aušra Pališaitienė, direktorė Rūta Regina Lukaitienė apdovanojo padėkos raštais, o nugalėtojus ir šokoladiniais medaliais.

10 Nuotraukos

SVEIKATOS SAVAITĖS AKIMIRKOS

2016-05-23/27 PALANGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ĄŽUOLIUKAS“ ORGANIZUOTA SVEIKATOS SAVAITĖ, KURIOS METU VAIKAI SU PEDAGOGAIS ANALIZAVO SVEIKOS MITYBOS PIRAMIDĘ, DISKUTAVO APIE KULTŪRINIŲ HIGIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ, JUDĖJIMO, MANKŠTOS SVARBĄ VAIKO AUGANČIAM ORGANIZMUI. KIEKVIENĄ DIENĄ BUVO ORGANIZUOJAMA VIS KITA VEIKLA- ESTAFETĖS, RITMINIAI ŠOKIAI, FUTBOLAS, IŠVYKA Į PALANGOS SPORTO ARENĄ. SVEIKATOS SAVAITĘ UŽBAIGĖME SPORTO ŠVENTE, KURIĄ ORGANIZAVO PERSONAŽAI-AUKLĖTOJOS – ,,KIŠKIS“ N. ŠIUŠIENĖ, ,,MEŠKUTIS“ A. PALIŠAITIENĖ, ,,LAPĖ“ V. JAŠINSKIENĖ, ,,VILKAS“ R. BUDRYTĖ. ŠVENTĖS PERSONAŽAI NUKREIPĖ VAIKUS Į SPORTINIŲ UŽDUOČIŲ AIKŠTELES. DALYVAUDAMI ESTAFETĖSE, SPORTUODAMI VAIKAI PATYRĖ DAUG DŽIAUGSMO, PAJAUTĖ KOMANDINĘ DVASIĄ, NES KARTU DALYVAVO IR TĖVELIAI. ŠVENTĖS PABAIGOJE VISOS KOMANDOS BUVO APDOVANOTOS RAUDONŠONIAIS OBUOLIAIS.

20 Nuotraukos

ŠEIMOS DIENOS PAMINĖJIMAS

2016-05-18/19 ŠEIMA YRA PIRMOJI IR PAGRINDINĖ ŽMOGAUS UGDYMO INSTITUCIJA, O DARŽELIS TIK PAGALBININKAS, PARTNERIS AUGINANT MAŽUS DAIGELIUS. SUPRASDAMI, KOKIA SVARBI ŠI DIENA VISIEMS ŠEIMOS NARIAMS, Į DARŽELIO SALĘ RINKOSI NE TIK VAIKUČIAI, MAMYTĖS, TĖVELIAI, BET IR MOČIUTĖS, SENELIAI, BROLIUKAI, SESUTĖS. PAČIUS GRAŽIAUSIUS ŽODŽIUS, DAINAS, ŠOKIUS VAIKAI SKYRĖ SAVO BRANGIAUSIEMS ŽMONĖMS.

9 Nuotraukos

ŠV. VELYKŲ AKIMIRKOS

2016-03-29 PAVASARĖJANČIAIS LAUKAIS, SU GERVIŲ KLYKSMU PRO BALTĄ BERŽĄ VERKIANČIA SULA, ATBUNDA ŽEMĖ, SKELBIANTI PAVASARĮ IR ŠV. VELYKŲ ŠVENTĘ. LAUKDAMI VELYKŲ VAIKAI MOKĖSI SŪPUOKLINIŲ DAINŲ, MARGUČIŲ DAŽYMO TECHNIKŲ, PRAŠYMO ORACIJŲ. Į GRUPIŲ DURIS PASIBELDĖ ,,KIŠKELIS“ MENINIO UGDYMO MOKYTOJA N. PETRAUSKIENĖ IR ,,VELYKŲ BOBUTĖ“ AUKLĖTOJA D. VAIDŽIŪNIENE, NEŠINA PILNĄ PINTINĘ VELYKINIŲ IR ŠOKOLADINIŲKIAUŠINIŲ, KURIUOS PADĖJO DAŽYTI KIŠKUČIAI ĮVAIRIOMIS SAMANĖLĖMIS, ŽOLELĖMIS. ,,KIŠKUTIS“ SU ,,VELYKŲ BOBUTE“ SVEIKINO VAIKUS SULAUKUS PAVASARIO ŠVENTĖS, ŽAIDĖ, DAINAVO, SUPOSI, RIDENO KIAUŠINIUS.

5 Nuotraukos

,,GANDRO“ ŠVENTĖ

2016-03-25 MAŽIEJI ,,ĄŽUOLIUKO“ UGDYTINIAI RINKOSI Į ,,GANDRO“ ŠVENTĘ, KURIOJE SKAMBĖJO NUOTAIKINGOS DAINELĖS APIE PAVASARĮ, EILĖRAŠČIAI APIE MOTULĘ ŽEMĘ, PAUKŠTELIUS. SU BUNDANČIA GAMTA VAIKUS SVEIKINO ŠVENTĖS ORGANIZATORĖS ,,GANDRAS“ AUKLĖTOJA RIMA BUDRYTĖ, ,,PEMPĖ“ AUKLĖTOJA RITA NAZAROVIENĖ BEI MENINIO UGDYMO MOKYTOJA NIJOLĖ PETRAUSKIENĖ. ŠVENTĖS PABAIGOJE ,,GANDRAS“ PAKVIETĖ VISUS VAIKUS IŠEITI Į KIEMĄ IR PASIŽIŪRĖTI KAIP BUS ĮKELTI NAUJIEJI INKILĖLIAI, KURIUOSE SAVO NAMELIUS SURAS PARSKRIDĘ PAUKŠTELIAI.

10 Nuotraukos

ŠEIMOS DIENOS ŠVENTĖS

2015-05-13/14 NUOSTABIAUSIA, KĄ TURIME GYVENIME, YRA ŠEIMA. ŠEIMA YRA SAUGUMO IR LAIMĖS VIETA, TAI ARTIMIAUSI ŽMONĖS, SU KURIAIS NORIME BŪTI KARTU. GRAŽIAUSIOS ŠVENČIŲ AKIMIRKOS SU ,,BORUŽĖLIŲ“, ,,VĖŽLIUKŲ“, ŽIOGELIŲ“, ,,BITUČIŲ“ GRUPIŲ VAIKAIS IR JŲ ŠEIMOS NARIAIS

16 Nuotraukos

VIEŠNAGĖ  KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VOVERAITĖ“

2015-05-14 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ,,SRAIGELIŲ“ GRUPĖS VAIKAI SU MENINIO UGDYMO MOKYTOJA N. PETRAUSKIENE DALYVAVO RENGINYJE ,,KOL KRAPŠTIES BENT VEINS ŽEMAITIS, LIEKS TEKENE SOSIRAITE“

4 Nuotraukos

  FESTIVALIS ,,DAINUOJANTYS MOKYTOJAI 2015“

2015-04-17 TREČIAJAME DAINUOJANČIŲ MOKYTOJŲ FESTIVALYJE LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ ANSAMBLIS „GILĖ“ PELNĖ GARBINGĄ „DAINŲ DAINOS“ NOMINACIJĄ (VADOVĖ - MUZIKOS MOKYTOJA METODININKĖ N. PETRAUSKIENĖ.

4 Nuotraukos

SVEČIUOSE VELYKŲ BOBUTĖ IR ŠARKA PATARŠKA

2015-04-06 ,,ĄŽUOLIUKO“ VAIKUS APLANKĖ VELYKŲ BOBUTĖ IR ŠARKA PATARŠKA, KURIOS PAPASAKOJO DAUG ĮDOMIŲ ISTORIJŲ APIE KIAUŠINIŲ DAŽYMĄ, SPALVŲ REIKŠMĘ, PASUPO VAIKUS, UŽDAVĖ DAUGYBĘ UŽDUOČIŲ BEI PAMOKĖ ĮVAIRIŲ ŽAIDIMŲ. ŠVENTĖS METU VAIKAI SAVO IŠMARGINTAIS KIAUŠINUKAIS PAPUOŠĖ DIDĮJĮ KIAUŠINĮ. VISIEMS BUVO SMAGU IR LINKSMA.

4 Nuotraukos

VIKTORINA  ,,MOKOMĖS MYLĖTI TAVE, ŽEME“

2015-03-20 TRADICINĖJE VIKTORINOJE, SKIRTOJE ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI DALYVAVO SVEČIAI IŠ PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“, ,,PASAKA“ BEI KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOVERAITĖ“ UGDYTINIAI. VIKTORINĄ ORGANIZAVO ,,BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS AUKLĖTOJOS V. JAŠINSKIENĖ IR N. MALAKAUSKIENĖ. VAIKAI KELIAVO PO GAMTOS PASAULĮ, ŽAIDĖ ŽAIDIMUS, SPĖJO MĮSLES APIE MEDŽIUS, DĖLIOJO ĮVAIRIAS DELIONES. ATKELIAVĘ ,,KONTEINERIUKAI“ PAMATĖ, KAD VAIKAI NET SU DAINA MOKA RŪŠIUOTI ŠIUKŠLES. IŠKELIAUDAMI KVIETĖ VISUS KIBTI Į ŠIĄ VEIKLĄ IR PRIMINĖ - POPIERIŲ RŪŠIUOSI – MEDĮ IŠSAUGOSI. “. VAIKŲ ŽINIAS VERTINO - ,,ĄŽUOLAS“ IR ,,GILĖ“.

15 Nuotraukos

ŠAŠKIŲ VARŽYBOS

LOPŠELYJE – DARŽELYJE „ĄŽUOLIUKAS“ JAU TAPO GRAŽI TRADICIJA KOVO 11-ĄJĄ – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI ORGANIZUOTI ŠAŠKIŲ TURNYRĄ. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS NIARUTĖ ŠIUŠIENĖ IR SALOMĖJA DOBROMILSKIENĖ SURENGĖ DRAUGIŠKAS TARPINSTITUCINES ŠAŠKIŲ VARŽYBAS TARP LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ IR ,,GINTARĖLIS“ UGDYTINIŲ. KETURIOS UGDYTINIŲ KOMANDOS PRADĖJO DRAUGIŠKĄ ŠAŠKIŲ. TURNYRĄ. GERIAUSIAI SEKĖSI SVEČIAMS. KOMISIJA IŠAIŠKINO NUGALĖTOJUS, APDOVANOJO DIPLOMAIS IR "SALDŽIAISIAIS" MEDALIAIS. VARŽYBOSE DALYVAVO IR TĖVELIAI.

8 Nuotraukos