Vasara

RASOS ŠVENTĖ ,,NUKRITO SAULUTĖ ŽEMELEI ANT DELNO“

2023 m. birželio 22 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko Joninių šventė. Joninės (Rasos) – viena svarbiausių Rėdos rato švenčių, kuri švenčiama nuo senų senovės iki šių dienų. Joninių tradicijos, apeigos, užkalbėjimai, dainos, siejamos su žmogaus laime, sveikata, sėkme, įvairių galių įgijimu, žolynų magija. Meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė bei ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Vainorė supažindino ugdytinius su lietuvių liaudies tradicijomis, švenčiant Jonines. Šventės pradžioje dalyviai perėjo Saulės sugrįžimą simbolizuojančius vartus, prausėsi ryto rasa, turinčia stebuklingų galių, džiaugėsi Joninių vainikais, stebėjo kokių gėlių įpinta į vainikus, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko su ragana, ieškojo ir surado paparčio žiedą. Vaikams buvo sudarytos sąlygos pašokinėti per ,,laužą“, plukdyti vainikėlius vandenyje, o šventės pabaigoje visi bėgo ieškoti paparčio žiedą, kuriame surado paslėptų saldumynų. Gera nuotaika, pasibuvimas visiems drauge padėjo pajusti Joninių šventės dvasią!

24 Nuotraukos

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

2023-06-01 Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vaikus su pirmąja vasaros diena pasveikino atkeliavusi ,,Saulutė“ mokytoja Jūratė Stončienė. Birželio 1-oji ypatinga ne tik, kad prasideda vasara, saulutė vaikams siunčia vis daugiau ir daugiau šiltų spindulių. Ši diena – Tarptautinė vaikų gynimo diena, prisodrinta vaikų klegesio ir džiaugsmo. Tegu Jūsų atradimų ir įspūdžių kupinas vaikystės kelias bus visada lydimas nuostabiausių išgyvenimų, artimųjų meilės ir supratingumo – linkėjo ,,Saulutė“. Meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė ,,Linksmutis“ prisiminė su vaikais jų teises ir pareigas, palinkėjo kuo ilgiau džiaugtis vaikyste ir, kad ji būtų šviesi ir laiminga. Daug juoko, geros nuotaikos, vaikams padovanojo atskridusi ,,Bitutė“ mokytoja Julija Valančienė. Ji pakvietė vaikus sėsti į traukinuką ir keliauti į diskotekos šalį. Vaikai šoko, dainavo, pūtė muilo burbulus, gaudė kamuoliukus, pabirusius vandenyje. Šventės metu, vaikai piešė ne tik su kreidelėmis ant asfalto, piešimo lentos, bet savo meninius gebėjimus išreiškė piešdami ir ant maistinės plėvelės. Vaikai pasisėmė gerų emocijų, įspūdžių pasitinkant vasarą.

11 Nuotraukos

JONINIŲ ŠVENTĖ

2022 m. birželio 23 dieną ,,Ąžuoliuke“ vyko Joninių šventė. Joninės– laukiamiausia vasaros šventė, apipinta senovės lietuvių papročiais bei žaidimais. Vaikai su mokytojomis, tėveliais ruošdamiesi šventei, iš pievose pririnktų žolynų, pynė pačius gražiausius vainikus ir pasipuošę skubėjo šventę. Šventės pradžioje dalyviai turėjo praeiti Saulės sugrįžimą simbolizuojančius vartus, nusiprausti ryto rasa, turinčia stebuklingų galių. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Mikalajūnaitė papasakojo vaikams apie šios šventės prasmę, tradicijas, priminė įvairiausius burtus. Visi drauge džiaugsmingai pasveikino darželio aplinkos tvarkytoją Janiną ir auklėtojos padėjėją Rasą. Meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė su vaikais, mokytojais, darbuotojais žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainas apie saulę, pokštavo. Į šventę įsijungė ir pasakų personažas ,,Raganaitė“. Pasibaigus šventei visi ieškojo ir surado paparčio žiedą. Pabuvimas visiems draugėje padėjo pajusti Joninių šventės dvasią.

14 Nuotraukos

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

2022 m. birželio pirmą dieną lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ salėje skambėjo linksma muzika, nes už lango kapsėjo lietus. Pas vaikus atkeliavęs ,,Karlsonas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Paulikienė sveikino mažuosius su Tarptautine Vaikų gynimo diena, su pirma vasaros diena, linkėjo, kad kiekviena vaikų diena būtų nepakartojama ir kupina nerūpestingo vaikystės juoko, gražių emocijų, smagių nuotykių ir atradimų. Į šventę atskubėjęs ,,Linksmutis“ meninio ugdymo mokytoja N. Petrauskienė tuoj vaikus pakvietė linksmam šokiui. Pasilinksminę vaikai su ,,Karlsonu“ išsiruošė į kelionę – ieškoti ,,Saulutės“. Nors oras už lango nelepino, bet ,,Saulutę“ vaikai sutiko. ,,Saulė“ mokytoja S. Dobromilskienė sveikino vaikus su švente ir pasižadėjo šildyti skaisčiais spindulėliais visus vaikus, kad jie augtų stiprūs ir sveiki. Pasiūlė pašokti šokį ,,Saulės spinduliukai“. Tą dieną skambėjo nuotaikingos dainos, šokiai, žaidimai, ugdytiniai išsakė savo svajones. Linksmiausia pramoga vaikams – tai žaidimai su balionais ir burbulų pūtimas, kurių šventėje nestigo. Džiaugėsi vaikai, mokytojai linksma ir puikia pramoga bei sulaukta vasarėlės pradžia.

13 Nuotraukos

AKIMIRKOS IŠ ŠVENTĖS ,,LIK SVEIKAS, DARŽELI !

Pakilkit į mėlyną aukštį ir skriskit pirmyn tarsi paukščiai, Mokyklon, išskleidę sparnus, Palikę mažuosius draugus. 2021-05-27 Į mokyklą išlydėjome 16 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių. Tegul nerūpestinga vaikystė jiems leidžia vasaros metu dar pabūti vaikais, papramogauti. O rugsėjį, peržengus mokyklos slenkstį, jų lauks nauji įspūdžiai, mokytojai, draugai.

6 Nuotraukos

TRADICINĖ PARODA ,,AŠ NORIU AUGTI PRIE ŠVARIOS JŪRUŽĖS”

2020-06-22 Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” direktoriaus pavaduotojos ugdymui Zitos Paulikienės ir mokytojų iniciatyva surengta tradicinė vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės” Palangos Birutės parko paplūdimyje. Parodoje išeksponuoti 48 vaikų kūrybiniai darbai iš Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų – ,,Ąžuoliukas”, ,,Pasaka”, ,,Žilvinas”, ,,Nykštukas”, ,,Sigutė” bei ugdytinių iš Kretingos, Tauragės lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas”. Parodos atidarymo dėl karantino nebuvo, bet poilsiautojai gali pasidžiaugti vaikų kūrybiniais darbais, kuriuose atskleistos jų svajonės apie švarią Baltijos jūrą. Dėkojame Palangos Botanikos parko direktoriui Valdui Pakusui, darbuotojams ir Lietuvos Žaliųjų judėjimo koordinatoriui Renaldui Rimavičiui padėjusiems surengti šią parodą. Visi parodos dalyviai ir mokytojai apdovanoti Lietuvos Žaliųjų judėjimo padėkos raštais.

4 Nuotraukos

JONINIŲ ŠVENTĖ  IR APDOVANOJIMAS

2020-06-23 Pasipuošę žolynų ir gėlių vainikais mokytojai su vaikais prisiminė Joninių šventės papročius, tradicijas. Vaikai sužinojo, kad nuo senų senovės vasaros saulėgrįžos didžiausia pagarba būdavo atiduodama augmenijai, vandeniui, saulei ir ugniai. Grupėse vaikai stebėjo mokytojų, tėvelių atneštas gėles, mokėsi pinti vainikus, dainavo, šoko, džiaugėsi vainikais. Visi vaikai labai entuziastingai ieškojo paparčio žiedo ir rado pražydusį darželio gėlyne. Ne tik Jonines šventėme, bet ir sulaukėme svečio iš Vilniaus. Atvykęs Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė įstaigos bendruomenei Žaliąją vėliavą ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą už gamtosauginę veiklą. Džiugu, kad mūsų darbai buvo pastebėti ir įvertinti.

8 Nuotraukos

BIRŽELIO 1-OJI – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

2020-06-01 Smagu, kad darželyje vėl skamba vaikų juokas, dainos. Vaikų gynimo dienos proga vaikus grupės lauko aikštelėse aplankė ,,Saulutė” meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė. Ji nuotaikingai ir linksmai pasveikino vaikus su švente, palinkėjo linksmų ir saulėtų dienelių. Mokytoja kvietė vaikus pažaisti lietuvių liaudies ratelius, žaidimus, padainuoti. Visų grupių mokytojos stengėsi kuo įdomiau užimti vaikus. Grupės aikštelėse pūtė įvairiaspalvius muilo burbulus, gaudė balionus, dalyvavo linksmosiose estafetėse.

14 Nuotraukos

JONINIŲ ŠVENTĖ

2019-06-21 lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko Joninių šventė. Pedagogės Salomėja Dobromilskienė, Milda Valantinienė, meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė žaismingai perteikė Joninių šventimo tradicijas. Keliaudami į šventę apsiprausė stebuklinga ryto rasa, pagerbė ir pasveikino saulę, klausėsi įvairių pasakojimų, padavimų apie šią nuostabią vasaros šventę. Pindami vainikus vaikai susipažino su žolynų gydomosiomis savybėmis, žaidė žaidimus, dalyvavo linksmosiose estafetėse.

15 Nuotraukos

PARODOS ,,AŠ NORIU AUGTI PRIE ŠVARIOS JŪRUŽĖS“ ATIDARYMAS

2019-06-20 Palangos Birutės parko paplūdimyje atidaryta vaikų paroda ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“, kuriame plevėsuoja mėlynoji vėliava, liudijanti, kad ši pajūrio aplinka atitinka aukščiausius aplinkosauginės kokybės reikalavimus. Vaikai per piešinius atskleidė savo mintis kaip jie ir mes visi suaugusieji galime prisidėti prie pajūrio aplinkos išsaugojimo. Parodoje dalyvavo ugdytiniai iš Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų: ,,Ąžuoliuko“, ,,Pasakos“, ,,Nykštuko“, ,,Žilvino“ bei vaikai su pedagogais iš Tauragės, Kretingos, Nidos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“. Į parodos atidarymo šventę atkeliavo linksmasis piratas Flintas, kuris kartu su vaikais rūšiavo šiukšles, organizavo linksmas piratiškas užduotis ir mokė visada saugoti, tausoti ir švarinti aplinką. Lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė Rūta Regina Lukaitienė padėkojo Palangos miesto botanikos parko direktoriui Valdui Pakusui, Lietuvos Žaliųjų judėjimo koordinatoriui Renaldui Rimavičiui už pagalbą organizuojant parodą ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“ bei vaikams ir pedagogams už dalyvavimą. Parodos dalyvius ir organizatorius direktorė apdovanojo dovanėlėmis ir padėkos raštais. Lietuvos Žaliųjų judėjimo koordinatorius Renaldas. Rimavičius įteikė įstaigos bendruomenei Žaliąją vėliavą už gamtosauginių vertybių puoselėjimą, pedagogus apdovanojo padėkos raštais.

14 Nuotraukos

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA ,,AŠ NORIU AUGTI PRIE ŠVARIOS JŪRUŽĖS“

2018-06-14 Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogai, bendradarbiaudami su Palangos botanikos parko direktoriumi Valdu Pakusu bei Žaliųjų judėjimo projektų vadovu Renaldu Rimavičiumi, trečius metus iš eilės, birželio mėnesį, organizuoja vaikų kūrybinių darbų parodą ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“ netradicinėje aplinkoje, Palangos Birutės parko, Mėlynosios vėliavos paplūdimyje. Parodos tikslas - vaikų piešiniais atkreipti poilsiautojų dėmesį į Baltijos jūros taršos problemas bei priminti visiems, jog poilsiaujant būtina elgtis atsakingai gamtoje, gerbti ir saugoti supančią gamtinę aplinką. Parodoje dalyvavo ugdytiniai iš Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų - ,,Ąžuoliukas“, ,,Nykštukas“, ..Gintarėlis“, ,,Žilvinas“, ,,Sigutė“ bei vaikai iš Nidos ir Tauragės lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“. Visiems vaikams džiugių emocijų suteikė ,,Kakė Makė“ – auklėtoja Raimonda Vainorė, atskubėjusi į pajūrį poilsiauti. Į pagalbą vaikams pamokyti tvarkos ,,Kakę Makę, atvyko ,,konteineriukai“ auklėtojos – Aušra Pališaitienė, Rita Nazarovienė, Rima Budrytė, kurie žaidimų, dainelių pagalba kartu su vaikais parodė viešniai kaip elgtis pajūryje, rūšiuoti šiukšles. Atkeliavęs ,,Neptūnas“ auklėtoja Laimutė Andriukevičienė kvietė vaikus ir tėvelius atsakingai vartoti plastikinius gaminius, kurie pavojingi vandens paukščiams, žuvims ir kitiems gyvūnams. Jūrų valdovas diskutuodamas su vaikais aplinkosaugine tema, nepamiršo ir žaidimų. Parodos atidarymo pabaigoje Žaliųjų judėjimo projektų koordinatorius Renaldas Rimavičius apdovanojo pedagogus, socialinius partnerius padėkomis, vaikus saldžiomis dovanėlėmis, o lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenei įteikė ,,Žaliąją vėliavą“ ir tarptautinį gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą.

12 Nuotraukos

GRAŽIAUSIA VASARVIDŽIO ŠVENTĖ

2018-06-22 Palangos lopšelyje – darželyje ,,Ąžuoliukas“ kasmet švenčiama pati seniausia vasaros saulėgrįžos – ,,Rasos“ šventė. Ji tarsi pamatas ant kurio stovime senųjų tradicijų apsuptyje, kai skaičiuojame trumpiausios metų nakties ir ilgiausios dienos valandas. Šventės metu, pedagogės Aušra Palaišaitienė, Daiva Vaidžiūnienė, meninio ugdymo mokytoja Nijolė Petrauskienė žaismingai perteikė vaikams Joninių šventimo tradicijas. Vaikai pasipuošę vainikais, nusiprausę veidą stebuklinga ryto rasa, pro simbolinius vartus, atkeliavo į pievą, kurioje dainomis, lietuvių liaudies rateliais pagerbė ir pasveikino Saulę, susipažino su žolynų gydomosiomis savybėmis, minė mįsles, klausėsi sekamų sakmių, pasakojimų. Vaikams teko palaikyti iš pašokti su ,,raganos“ šluota bei išbandyti jėgas traukiant virvę. Šventės pabaigoje visi ėjo ieškoti paparčio žiedo, kuriame rado saldžių dovanėlių.

15 Nuotraukos

JONINIŲ ŠVENTĖ

2016-06-23 KIEKVIENAIS METAIS VISI ŠVENČIAME JONINES. TAI GRAŽIAUSIA VASARVIDŽIO ŠVENTĖ, TURINTI ŠIMTMEČIUS ATLAIKIUSIAS TRADICIJAS. ĮSTAIGOJE, Į JONINIŲ Į ŠVENTĘ RINKOSI IR MAŽI IR DIDELI. DAUGUMA VAIKŲ, JONINIŲ ŠVENTEI, NUPINTUS VAINIKĖLIUS ATSINEŠĖ IŠ NAMŲ, O KURIE NETURĖJO NUSIPYNĖ KARTU SU AUKLĖTOJOMIS. JONINIŲ ŠVENTĖS PRADŽIOJE BUVO PASVEIKINTAS JONUKAS, PRISIMINTOS VASAROS SAULĖGRĮŽOS APEIGOS: VAIKAI PRAUSĖSI ŠALTU VANDENIU, KAD VEIDELIAI BŪTŲ SKAISTESNI, KLAUSĖSI PASAKOJIMŲ APIE RAGANAS, SUŽINOJO KAIP BURIAMA IŠ ŽOLYNŲ, KAIP PALYDIMA VAKARO SAULĖ. AUKLĖTOJOS A. PALIŠAITIENĖ, D. VAIDŽIŪNIENĖ, MENINIO UGDYMO MOKYTOJA N. PETRAUSKIENĖ ĮJUNGĖ VAIKUS Į LIAUDIES ŽAIDIMŲ VERPETĄ: VAIKAI ŠOKO, DAINAVO, IŠBANDĖ JĖGAS - TRAUKDAMI VIRVĘ, VIKRUMĄ - RINKDAMI IR PERNEŠDAMI AUGALUS Į PINTINĘ. SMAGIAUSIAS BUVO RAGANOS ŠOKIS IR ŽINOMA PAPARČIO ŽIEDO IEŠKOJIMAS. ŽIEDO VIDURYJE - VAIKAI SURADO SALDUMYNŲ.

17 Nuotraukos

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ  PARODOS ,,AŠ NORIU AUGTI PRIE ŠVARIOS JŪRUŽĖS“ ATIDARYMAS

2016-06-16 LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ PEDAGOGAI, VAIKAI, TĖVELIAI, PALANGOS BIRUTĖS PARKO PAPLŪDIMYJE, ATIDARĖ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ ,,AŠ NORIU AUGTI PRIE ŠVARIOS JŪRUŽĖS“, KURIOJE EKSPONUOJAMI VAIKŲ DARBAI IŠ PALANGOS, KRETINGOS, GARGŽDŲ, TAURAGĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI ZITA PAULIKIENĖ, DIREKTORĖ RŪTA REGINA LUKAITIENĖ, MENINIO UGDYMO MOKYTOJA NIJOLĖ PETRAUSKIENĖ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ SALOMĖJA DOBROMILSKIENĖ (,,NEPTŪNAS“), PEDAGOGAI, LIETUVOS ŽALIŲJŲ JUDĖJIMO KOORDINATORIUS RENALDAS RIMAVIČIUS IR PALANGOS BOTANIKOS PARKO DIREKTORIUS VALDAS PAKUSAS, ĮDĖJO DAUG PASTANGŲ, KAD PARODOS ATIDARYMAS TEIKTŲ VAIKAMS IR SVEČIAMS MALONŲ ĮSPŪDĮ. PER VAIKŲ KŪRYBINIUS DARBUS, PEDAGOGAI SIEKIA UGDYTI APLINKOSAUGINĘ ATSAKOMYBĘ, ATKREIPIANT DĖMESĮ Į BALTIJOS JŪROS EKOLOGINES PROBLEMAS BEI SKATINTI ELGESIO POKYČIUS, SIEKIANT MAŽINTI NEIGIAMĄ VISUOMENĖS POVEIKĮ PAJŪRIO ZONAI. PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKAI SU MENINIO UGDYMO MOKYTOJA NIJOLE PETRAUSKIENE, PEDAGOGAIS DAINOMIS IŠREIŠKĖ PAGARBĄ IR PALINKĖJIMUS JŪRAI. O NEPTŪNUI“ PASIŽADĖJO BŪTI TIKRAIS GAMTOS SERGĖTOJAIS.

12 Nuotraukos