NAUJIENOS

                                   

Pasibeldė į langą rudenėlio daina.

Atkeliavo darželin vėl Rugsėjo pirma.

Šypsos saulė nuo ryto kiek akelių šviesių.

Lapų šventei prikrito ranką draugui tiesiu…

                              

RUGSĖJO 2 DIENĄ

10.00 VAL.

kviečiame į kiemą

visą lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“

 bendruomenę – vaikus, tėvelius, pedagogus

 ir kitus darbuotojus dalyvauti šventėje

,,SVEIKI , SUGRĮŽĘ

ir nuotaikingai pasitikti

Mokslo ir žinių dieną.