Logopedas

Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ dirba logopedė Jūratė Bučienė

 

Logopedo funkcijos:

            1. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia rekomendacijas tėvams, mokytojams dėl specialiosios pagalbos vaikui.

            2. Rengia tyrimo išvadą ir teikia tvirtinti  Mokyklos vaiko gerovės komisijai.

            3. Veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį.

            4. Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

            5. Dalyvauja  Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, rengia ir skaito pranešimus mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).

            6. Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

 

 

LOGOPEDO KONSULTACIJŲ LAIKAS

Dienos

 

Laikas

Pirmadienis

12.00-14.00 val.

Antradienis

13.00-14.00 val.

Trečiadienis

13.00-16.00 val.

Ketvirtadienis

13.00-16.00 val.

Penktadienis

11.00-12.00 val.