Logopedas

Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ dirba logopedė Jūratė Bučienė

 

Logopedo funkcijos:

            1. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia rekomendacijas tėvams, mokytojams dėl specialiosios pagalbos vaikui.

            2. Rengia tyrimo išvadą ir teikia tvirtinti  Mokyklos vaiko gerovės komisijai.

            3. Veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį.

            4. Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

            5. Dalyvauja  Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, rengia ir skaito pranešimus mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).

            6. Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

 

 

LOGOPEDĖS JŪRATĖS BUČIENĖS

DARBO LAIKAS 2022-2023 M. M.

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

07.30 – 08.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams

07.30 – 08.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams

08.00 – 12.00

Logopedinės pratybos su vaikais

08.00 – 13.00

Logopedinės pratybos su vaikais

12.00 – 15.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams.

13.00 – 15.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams.

15.00 – 15.20

Logopedinės pratybos su vaikais

15.00 – 15.25

Logopedinės pratybos su vaikais

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

07.30 – 08.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams

07.30 – 08.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams

08.00 – 13.00

Logopedinės pratybos su vaikais

08.00 – 13.00

Logopedinės pratybos su vaikais

13.00 – 15.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams.

13.00 – 15.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams.

15.00 – 15.25

Logopedinės pratybos su vaikais

15.00 – 15.20

Logopedinės pratybos su vaikais

PENKTADIENIS

 

07.30 – 08.00

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams

 

08.00 – 11.00

Logopedinės pratybos su vaikais

 

11.00 – 14.30

Netiesioginės darbo valandos. Logopedas teikia konsultacijas tėvams, pedagogams.