Logopedas

Palangos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ dirba logopedė Jūratė Bučienė

 

Logopedo funkcijos:

            1. įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia rekomendacijas tėvams, mokytojams dėl specialiosios pagalbos vaikui;

            2. rengia tyrimo išvadą ir teikia tvirtinti  Mokyklos vaiko gerovės komisijai;

            3. veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį;

            4. konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;

            5. dalyvauja  Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, rengia ir skaito pranešimus mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams);

            6. rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

 

 

Konsultacijų laikas:

 

Pirmadieniais

8.40–9.00

12.00–13.00

 

Trečiadieniais

8.40–9.00

13.00–15.00

 

Penktadieniais

8.40–9.00