Vaiko gerovės komisijos veikla

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ VEIKLOS SRIČIŲ IR FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTAI

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė, pareigos

El. paštas, telefono numeris

1.

Zita Paulikienė, komisijos pirmininkė

ugdymas@azuoliukaspalanga.lt

(8 460) 51 249

2.

Jūratė Bučienė, komisijos pirmininko pavaduotoja

Logopedas.ap@gmail.com

(8 460) 51 249

3.

Regina Riacienė, komisijos sekretorė

rastine@azuoliukaspalanga.lt

(8 460) 51 249

 

4.

Salomėja Dobromilskienė, komisijos narė

sraigeazuoliukas@gmail.com

(8 658) 89 129

5.

Jūratė Stončienė, komisijos narė

Drugelis.ap@gmail.com

(8 658) 89 729

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Posėdžio pavadinimas

Data

1.

 I-o pusmečio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, įveikiant kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Logopedo darbo ataskaita.

2020-05-21

2.

 Pirminis vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vardinio sąrašo sudarymas ir derinimas su Palangos švietimo pagalbos tarnyba.

2020-09-03

3.

 Vaiko gerovės komisijos veiklos plano ataskaita. Darbo rezultatų analizė. Vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos plano svarstymas. Pakartotinis vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašo koregavimas.

2020-12-29