Vaiko gerovės komisijos veikla

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ VEIKLOS SRIČIŲ IR FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ KONTAKTAI

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė, pareigos

El. paštas, telefono numeris

1.

Zita Paulikienė, komisijos pirmininkė

 ugdymas@azuoliukaspalanga.lt

 (8 460) 51 249

2.

Jūratė Bučienė, komisijos pirmininko pavaduotoja

 j.buciene@azuoliukaspalanga.lt

 (8 460) 51 249

3.

Regina Riacienė, komisijos sekretorė

 rastine@azuoliukaspalanga.lt

 (8 460) 51 249

 

4.

Raminta Mockienė, komisijos narė

 r.mockiene@azuoliukaspalanga.lt

 (8 645) 01551

5.

Jūratė Stončienė, komisijos narė

 j.stonciene@azuoliukaspalanga.lt

 (8 658) 89 729