Paslaugos

Teikiamos papildomos, tėvų inicijuotos, mokamos ritminių šokių, dailės terapijos ir anglų kalbos užsiėmimų paslaugos.
 
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma (patalpų nuoma vaikų poilsio stovyklų veiklai vasaros metu).
 
Prašymo forma :                           parsisiųsti WORD formatu
 
 
Sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė