Paslaugos

Teikiamos papildomos, tėvų inicijuotos, mokamos ritminių šokių, dailės terapijos ir anglų kalbos užsiėmimų paslaugos.
 
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma (patalpų nuoma vaikų poilsio stovyklų veiklai vasaros metu).
 

                   

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ SALĖS IR KITŲ  PATALPŲ  UŽIMTUMO GRAFIKAS

Nuomos laikotarpis: nuo 2017 m. spalio mėn. 1 d. iki 2018 metų gegužės mėn. 31 d.

 

Eil. Nr.

Nuomininko pavadinimas ar vardas, pavardė ir vykdomos veiklos pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Sportinė veikla

Mokytojas

Artūras  Podlinevas

 

 

17.00-17.45

 

 

17.00-17.45

 

 

 

Sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė