Paslaugos

 

Tėvų pageidavimu veikia Robotikos akademija (mokama).
Užsiėmimai vyksta antradieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val.
 
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma (patalpų nuoma vaikų poilsio stovyklų veiklai vasaros metu).