PROJEKTINĖ VEIKLA

 

„SMĖLIO STATINIŲ   ISTORIJOS“ (parsisiųsti)
 

Projektas ,,Kuo užaugęs būsiu” 2022 m.

Projekto tikslas - siekti, kad plėstųsi vaikų žinios apie profesijas, sudarant sąlygas vaikams tyrinėti, eksperimentuoti, dalyvauti išvykose. Uždaviniai: Aiškintis, kokiose skirtingose aplinkose ir erdvėse dirba ir kuria žmonės, kokius naudoja įrankius, prietaisus, priemones. 2. Domėtis, ieškoti informacijos ir dalytis patirtimi apie pažįstamų žmonių profesijas, mokytis gerbti suaugusių žmonių patirtį ir išmintį. 3. Grupėse kurti erdves vaidmeniniams žaidimams, kad žaidimų metu įsigyventų į vaidmenį, įvardintų profesijų pavadinimus, patirtų teigiamų emocijų, mokėtų bendrauti ir dirbti komandoje. 4. Pokalbių metu aiškintis lietuvių liaudies patarlių, posakių, mįslių apie darbą reikšmes. 5. Meninės veiklos metu ugdyti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę, raiškų žodį. 6. Šeimos narius įjungti į projektą, pristatyti savo profesijas. Ikimokykliniame amžiuje susipažinimas su suaugusiųjų pasauliu ir jų darbo patirtimi yra ypač svarbus visaverčiam vaiko asmenybės vystymuisi. Vykdant projektą, grupėse su vaikais buvo aptarta, kokias profesijas jie žino, vėliau pokalbių metu analizuotos temos „Profesijų atstovai – jų reikmenys“. Ugdytiniai, dalyvaudami projekte ,,Kuo užaugęs būsiu“, plėtė pažinimo akiratį apie profesijų įvairumą, pabuvojo tėvų darbovietėse, susipažino su padavėjo, kirpėjo, siuvėjo, policininko, žirgyno prižiūrėtojo, mokytojo, fotografo profesijomis. Mažieji ugdytiniai su mokytojais pasikvietė tėvelius, darbuotojus į grupes ir plačiau susipažino su kinologo, kelių inžinieriaus, gydytojo, virėjo, profesijomis. Vaikai, padedant mokytojams, po išvykų susitikimų mokėsi prisiimti įvairius vaidmenis – gydytojo, mokytojo, gaisrininko, policininko, menininko, kirpėjo. Savo įspūdžius perteikė kūrybiniuose darbuose. Su vaikais pabuvojome žirgyne. Edukacinės veiklos metu vaikai buvo supažindinti su žirgais, jų gyvenimo būdu, elgesiu ir nauda žmogui. Visi ugdytiniai turėjo galimybę pajodinėti ant poni arkliukų, juos pamaitinti morkomis, kas ugdė vaikų pasitikėjimą savimi, drąsą, meilę gyvūnams. Projekto metu sudarėme vaikams galimybes pabuvoti netradicinėse aplinkose, susipažinti su tėvelių, mamų profesijomis. Vykdyta edukacine veikla: policijoje, žirgyne, kirpykloje, kavinėje, bibliotekoje, pažintinė moksline edukacija ,,Apie kosmosą tau, mažasis tyrėjau“. Vaikai susipažino su astronomo profesija, kuris tiria kosmoso objektus, žvaigždes, patys turėjo galimybę stebėti objektus per teleskopą. Įsigijus molio, vaikai lipdė įvairius darbus, susipažino su keramiko profesija. Iš projekto lėšų nupirkta žaidimų siužetiniams-vaidmeniniams žaidimams. Organizuota virtuali respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Kuo užaugęs būsiu“. Vykdyto projekto medžiaga buvo pristatyta Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams per Zoom programą.

64 Nuotraukos

Projektas ,,Vandenėlis stebuklingas – visiems žemėj reikalingas“ 2021 m.

Tikslas. Siekti, kad plėstųsi vaikų žinios apie vandenį, jo svarbą žmogui ir supančiai aplinkai, sudarant sąlygas vaikams tyrinėti, eksperimentuoti, dalyvauti išvykose. Uždaviniai: 1. Aiškintis apie pagrindines vandens savybes, jo teikiamą naudą bei būtinybę žmogui ir gamtai. 2. Domėtis apie vandens taršą, mokytis taupiai naudoti vandenį. 3. Atliekant eksperimentus, bandymus skaičiuoti, matuoti, išreikšti savo samprotavimus. 4. Susipažinti su lietuvių liaudies patarlėmis, mįslėmis apie vandenį, mokytis suvokti jų prasmę, patiems bandyti kurti mįsles, pasakas.. 5. Susipažinti su nauja piešimo technika ,,Ebru menas ant vandens”. 6. Stebėjimus, atradimus išreikšti per meninę veiklą, raiškų žodį, žaidimus. Pasiekti rezultatai. Ugdytiniai, dalyvaudami projekte ,,Vandenėlis stebuklingas – visiems žemėj reikalingas“ susipažino su vandens savybėmis, jo teikiama nauda žmogui bei gamtai. Sužinojo apie gamtos reiškinius, keliones vandeniu, vandens reikšmę buityje, pramonėje, vykdant priešgaisrinės apsaugos darbus. Atlikdami įvairius tyrimus bei bandymus su vandeniu susipažino su skirtingomis vandens savybėmis, būsenomis. Darė vandens lyginamąją analizę iš upelio, jūros, upės, lietaus ir vandentiekio vandens. Buvo organizuotos išvykos į Kretingos dvaro vandens malūną, Kretingos muziejaus Žiemos sodą. Ten ugdytiniai susipažino su muziejaus ekspozicija, stebėjo užtvanką, gerėjosi oranžerijoje augančiais augalais, baseine plaukiojančiais ryškiaspalviais japoniniais karpiais ir baliniais vėžliais. Ieškojo panašumų, skirtumų, aiškinosi kokie augalai ir gyvūnai prisitaikę gyventi vandens telkiniuose. Sužinojo kaip geriamas vanduo atkeliauja iki mūsų namų, kaip jis valomas, kas gyvena vandens lašelyje. Apsilankę Klaipėdos mini zoologijos sode įsitikino, kad vanduo reikalingas ne tik žmonėms, augalams, bet ir gyvūnams. Projekto metu sudarėme vaikams galimybes pakeliauti, pabuvoti netradicinėje aplinkoje, tyrinėti gamtinę aplinką, stebėti, analizuoti vandens savybes, atlikti įvairius bandymus, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius. Labai džiaugiamės vykdyta edukacine veikla – tapymas ant vandens ,,Ebru menas“. Tai buvo iššūkis vaikams ir mokytojams. Vaikų kūrybiniai darbai papuošė įstaigos erdves. Palangos Birutės parko paplūdimyje buvo suorganizuota respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“. Didelis dėmesys buvo skirtas gamtosauginių vertybių puoselėjimui, atkreipiant visų dėmesį į Baltijos jūros ekosistemos jautrumą, taršos problemas. Rugsėjo mėnesį paminėjome Baltijos jūros dieną, įstaigai buvo įteikta Žalioji vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas. Įsirengėme relaksacinį kabinetą, kuriame ugdytiniai gali atsipalaiduoti stebėdami vandens judėjimą burbulų kolonoje, klausytis dekoratyvinio krioklio vandens čiurlenimo, sukuriančio raminančią atmosferą, muzikos įrašų su jūros ošimo, lietaus barbenimo garsais.

25 Nuotraukos

Projektas ,,Smilte smiltele, ką tu gali“ 2020 m.

Tikslas – siekti, kad vaikai susipažintų su smėlio savybėmis, jų nauda žmogui, plėstųsi žinios apie procesus vykstančius gamtoje. Uždaviniai: 1. Atliekant įvairius bandymus su smėliu, įgytų suvokimą apie smėlio materialumą ir jam būdingas savybes (birumas, ne vientisumas). 2. Taikant kūrybiškus ugdymo metodus (žaidimus) vaikai pasakotų apie sukurtus darbus, lavėtų jų kalba, vaizduotė, kūrybiškumas, išgyventų sėkmę veikloje. 3. Statytų smėlio statinius, juos puoštų natūraliomis gamtinėmis medžiagomis. 4. Kurtų smėlio laboratorijas, atliktų įvairius eksperimentus su smėliu, pasigamintų kinetinį, hidrofobinį smėlį, gebėtų įvardinti pojūčius, emocijas. 5. Dalyvautų išvykose, edukacinėse veiklose. 6. Mokytųsi bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandose. 7. Skatinti, kad į projekto veiklą įsijungtų tėvai, socialiniai partneriai. 8. Mokytojai kauptų metodinę medžiagą apie smėlį: padavimus, pasakas, legendas. 9. Surengtų respublikinę fotonuotraukų parodą ,,Smėlio statinių istorijos“. Pasiekti rezultatai: Projekto metu vaikai susipažino su smėlio savybėmis, kūrė statinius įvairioje aplinkoje. Organizuotose išvykose prie jūros vyresniųjų grupių vaikai statė įvairius statinius, puošė gamtinėmis medžiagomis. Grupėse buvo įkurtos smėlio laboratorijos. Ugdytiniai su mokytojomis eksperimentuodami pasigamino savos gamybos šviesos stalus, kinetinį, hibrofobinį smėlį. Išvykos metu į Klaipėdos Botanikos sodą priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai stebėjo suformuotą smėlio kopą, joje augančius augalus, aptarė smėlio savybes, rūšis. Priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus grupių vaikai vyko į Pajūrio regioninio parko lankytojų centrą, Karklėje, kuriame susipažino su pajūrio augmenija, išgirdo informacijos apie smėlį, kopas, aplankė Olando kepurės skardį, bei pabuvojo Šventosios pajūryje. Parsivežė smėlio iš įvairių vietų. Lygino jį, analizavo sausą, šlapią, bandė išsakyti skirtumus, panašumus. Edukacinėse veiklose, išvykose patyrė naujų įspūdžių, pabuvojo netradicinėse aplinkose. Kuriant pasakas ant šviesos stalo su smėliu ir kita gamtine medžiaga turtėjo vaikų kalba, lavėjo smulkioji motorika, akies, rankos koordinacija, girdimasis suvokimas. Žaidimų, eksperimentų atlikimo metu tobulėjo komandinis darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje.

38 Nuotraukos

Projektas ,,Vaistinių augalų paslaptys” 2019 m.

Tikslas. Siekti, kad vaikai susipažintų su vaistiniais augalais, jų gydomosiomis savybėmis, tenkintų ir gilintų pagrindinius – kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo poreikius. Uždaviniai: 1. išvykų metu, kad vaikai susipažintų su vaistiniais augalais, aiškintųsi jų naudą žmogaus organizmui; 2. mokytųsi sėti sėklas, stebėtų augalų augimą, žydėjimą, subrendimą; 3. pojūčių, uoslės pagalba išmoktų atskirti arbatžoles viena nuo kitos ir jas pavadintų; 4. per praktinę veiklą, aiškintųsi kaip rinkti vaistinius augalus, kaip juos džiovinti, rūšiuoti; 5. stebėjimus, atradimus išreikštų per meninę veiklą, raiškų žodį, žaidimus; 6. pedagogai sukauptų metodinę medžiagą apie vaistinius augalus: padavimus, patarles, mįsles, pasakas, parengtų muzikines inscenizacijas; 7. projektinę veiklą pristatytų per pramogą ,,Močiutės seklyčioje“, dalyvaujant folkloro ansamblio dalyviams, tėvams, kitų įstaigų pedagogams. Pasiekti rezultatai: Projektas ,,Vaistinių augalų paslaptys“ atvėrė vaikams neišsenkančias galimybes bei būdus aktyviai tyrinėti gamtinę aplinką, stebėti, analizuoti, pažinti, rūpintis savimi ir kitais, suvokti sveikos gyvensenos įpročius. Pavasarį vaikai kartu su pedagogais įrengė vaistinių augalų darželį. Vaikai turėjo galimybę stebėti artimiausioje aplinkoje augančius augalus ir juos prižiūrėti. Skatindami sužadinti vaikų susidomėjimą vaistiniais augalais organizavome išvykas į Palangos botanikos parko oranžeriją, Platelių ekologinį ūkį ,,Miško sodai“. Plateliuose vaikai dalyvavo edukacinėje valandėlėje ,,Tradiciniai darželio augalai. Augalų ir vabaliukų draugystė“, kurios metu pabuvojo netradicinėje aplinkoje, sužinojo apie vaistinių augalų rinkimo, džiovinimo bei vartojimo būdus. Edukacinės valandėlės metu dekoravo maišelius vaistažolėms, vaišinosi kvapnia arbata su medumi. Grupėse vyko įvairios veiklos: iš nebenaudojamų CD diskų vaikai panaudodami dekupažo techniką kūrė padėkliukus arbatos puodeliui pasidėti, Organizuota edukacinė valandėlė ,,Arbatos puoduko dekoravimas modelinu“. Veiklą organizavo Evelinos močiutė. Projektą užbaigėme švente ,,Močiutės seklyčioje”, kurioje dalyvavo Palangos folkloro ansamblio ,,Mėguva” dainininkės, padovanojusios vaikams skambių dainų, patarlių, padavimų ir mažiau žinomų žaidimų apie vaistinius augalus. Mokytojos Daiva Vaidžiūnienė, Raimonda Vainorė pristatė projektą ,,Vaistinių augalų paslaptys“ Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams per PowerPoint programą. Džiugu, kad šio projekto metu atvėrėme vaikams neišsenkančias galimybes bei būdus aktyviai tyrinėti gamtinę aplinką, stebėti, analizuoti, pažinti, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius.

9 Nuotraukos

Projektas ,,Ir akmenėlis turi širdį“  2018 m.

Tikslas. Siekti, kad vaikai domėtųsi akmenų įvairove, jų savybėmis ugdytųsi vaikų noras pažinti akmens istoriją. Uždaviniai: 1. Išvykų metu siekti, kad vaikai mokytųsi pastebėti akmens grožį ir jo ilgaamžiškumą. 2. Pokalbių metu aiškintųsi iš kur atsirado tokie didžiuliai akmenys, rieduliai. 3. Ugdomosios veiklos metu stebėtų akmenukų įvairovę ir bandytų juos panaudoti, skaičiuojant, kuriant meninius darbelius, didaktinius žaidimus. 4. Susipažintų su lietuvių liaudies pasakomis, apsakymais, patarlėmis, mįslėmis apie akmenis, mokytųsi suvokti jų prasmę, patys bandytų kurti mįsles, pasakas, jas inscenizuotų. 5. Perskaičius knygą ,,Ir akmenėlis turi širdį“ inscenizuotų pasaką ,,Paprastas akmenukas“ ir pristatytų Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. 6. Surengtų parodą ,,Linksmieji akmenukai“ Palangos miesto vaikų bibliotekoje. Pasiekti rezultatai: Ugdytiniai, dalyvaudami projekte, sužinojo apie akmenų įvairovę ir jų naudą žmogui. Vaikams buvo organizuotos išvykos prie jūros, į Skautų slėnį, skulptūrų parką. Išvykose vaikai turėjo galimybę stebėti skulptūras, portretus iškaltus iš akmens, susipažinti su skulptoriaus darbu. Rugsėjo mėnesį vaikai su pedagogais vyko į Mosėdžio akmenų muziejų, įsikūrusį vandens malūne, prie Bartuvos užtvankos. Keliaudami ugdytiniai po lauko ekspoziciją, išdėstytą Bartuvos slėnyje, pamatė didžiulius riedulius. Savo darbais išgarsėjęs gydytojas Vaclovas Intas, paliko mūsų kraštui didelę dovaną, išaukštino paprastą lauko akmenį. Pakeliui namo, aplankėme ir Orvidų sodybą, esančią netoli Salantų miestelio. Ten vaikai taip pat turėjo galimybę stebėti įvairios formos akmenis, sukurtus labirintus. Išvykos metu vaikai patyrė daug įspūdžių, pabuvojo neįprastoje, netradicinėje aplinkoje. Projektą ,,Ir akmenėlis turi širdį“ integravome į ugdymo procesą. Lavinome vaikų smulkiąją motoriką, mąstymą – skaičiuodami akmenukus, nustatydami jų formą dydį, spalvą. Vaikai su pedagogais, tėvais rinko akmenukus, kūrė kūrybinius darbus – piešdami ant akmenukų, konstruojant iš jų įvairius daiktų ir gyvūnų vaizdinius. Grupėse pasigamino muzikinių priemonių, stalo žaidimų (domino, šaškių). Įstaigoje buvo surengta vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Linksmieji akmenukai“, kurioje dalyvavo ir socialiniai partneriai iš Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Tauragės bei Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“. Darbų paroda buvo išeksponuota įstaigoje, minint lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 40-ties metų veiklos paminėjimą bei Palangos miesto vaikų bibliotekoje. Vykdytą projektą užbaigėme vaikų ir pedagogų parengtu spektakliu pagal A. Jurašiaus parašytą pasaką ,,Paprastas akmenukas“ bei projekto ,,Ir akmenėlis turi širdį“ veiklos pristatymu per PowerPoint programą Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, socialiniams partneriams.

10 Nuotraukos