PROJEKTINĖ VEIKLA

Projektas ,,Smilte smiltele, ką tu gali?“ 2020 m.

Tikslas – siekti, kad vaikai susipažintų su smėlio savybėmis, jų nauda žmogui, plėstųsi žinios apie procesus vykstančius gamtoje.

Uždaviniai:

            1. Atliekant įvairius bandymus su smėliu, įgytų suvokimą apie smėlio materialumą ir jam būdingas savybes (birumas, ne vientisumas).

            2. Taikant kūrybiškus ugdymo metodus (žaidimus) vaikai pasakotų apie sukurtus darbus, lavėtų jų kalba, vaizduotė, kūrybiškumas, išgyventų sėkmę veikloje.

            3.  Statytų smėlio statinius, juos puoštų natūraliomis gamtinėmis medžiagomis.

            4. Kurtų smėlio laboratorijas, atliktų įvairius eksperimentus su smėliu, pasigamintų kinetinį, hidrofobinį smėlį, gebėtų įvardinti pojūčius, emocijas.

            5. Dalyvautų išvykose, edukacinėse veiklose.

            6. Mokytųsi bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandose.

            7. Skatinti, kad į projekto veiklą įsijungtų tėvai, socialiniai partneriai.

            8. Mokytojai kauptų metodinę medžiagą apie smėlį: padavimus, pasakas, legendas.

            9. Surengtų respublikinę fotonuotraukų parodą ,,Smėlio statinių istorijos“.

Pasiekti rezultatai:

          Projekto metu vaikai susipažino su smėlio savybėmis, kūrė statinius įvairioje aplinkoje. Organizuotose išvykose prie jūros vyresniųjų grupių vaikai statė įvairius statinius, puošė gamtinėmis medžiagomis. Grupėse buvo įkurtos smėlio laboratorijos. Ugdytiniai su mokytojomis eksperimentuodami pasigamino savos gamybos  šviesos stalus, kinetinį, hibrofobinį smėlį. Išvykos metu į Klaipėdos Botanikos sodą priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai stebėjo suformuotą smėlio kopą, joje augančius augalus, aptarė smėlio savybes, rūšis. Priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus grupių vaikai vyko į Pajūrio regioninio parko lankytojų centrą, Karklėje, kuriame susipažino su pajūrio augmenija, išgirdo informacijos apie smėlį, kopas, aplankė Olando kepurės skardį, bei pabuvojo Šventosios pajūryje. Parsivežė smėlio iš įvairių vietų. Lygino jį, analizavo sausą, šlapią, bandė išsakyti skirtumus, panašumus. Edukacinėse veiklose, išvykose patyrė naujų įspūdžių, pabuvojo netradicinėse aplinkose. Kuriant pasakas ant šviesos stalo su smėliu ir kita gamtine medžiaga turtėjo vaikų kalba, lavėjo smulkioji motorika, akies, rankos koordinacija, girdimasis suvokimas. Žaidimų, eksperimentų atlikimo metu tobulėjo komandinis darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje.

„SMĖLIO STATINIŲ   ISTORIJOS“ (parsisiųsti)