PROJEKTINĖ VEIKLA

 

„SMĖLIO STATINIŲ   ISTORIJOS“ (parsisiųsti)
 

VYKDYTO PROJEKTO  ,,SMILTE SMILTELE,  KĄ TU GALI ?“

Tikslas – siekti, kad vaikai susipažintų su smėlio savybėmis, jų nauda žmogui, plėstųsi žinios apie procesus vykstančius gamtoje. Uždaviniai: 1. Atliekant įvairius bandymus su smėliu, įgytų suvokimą apie smėlio materialumą ir jam būdingas savybes (birumas, ne vientisumas). 2. Taikant kūrybiškus ugdymo metodus (žaidimus) vaikai pasakotų apie sukurtus darbus, lavėtų jų kalba, vaizduotė, kūrybiškumas, išgyventų sėkmę veikloje. 3. Statytų smėlio statinius, juos puoštų natūraliomis gamtinėmis medžiagomis. 4. Kurtų smėlio laboratorijas, atliktų įvairius eksperimentus su smėliu, pasigamintų kinetinį, hidrofobinį smėlį, gebėtų įvardinti pojūčius, emocijas. 5. Dalyvautų išvykose, edukacinėse veiklose. 6. Mokytųsi bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandose. 7. Skatinti, kad į projekto veiklą įsijungtų tėvai, socialiniai partneriai. 8. Mokytojai kauptų metodinę medžiagą apie smėlį: padavimus, pasakas, legendas. 9. Surengtų respublikinę fotonuotraukų parodą ,,Smėlio statinių istorijos“. Pasiekti rezultatai: Projekto metu vaikai susipažino su smėlio savybėmis, kūrė statinius įvairioje aplinkoje. Organizuotose išvykose prie jūros vyresniųjų grupių vaikai statė įvairius statinius, puošė gamtinėmis medžiagomis. Grupėse buvo įkurtos smėlio laboratorijos. Ugdytiniai su mokytojomis eksperimentuodami pasigamino savos gamybos šviesos stalus, kinetinį, hibrofobinį smėlį. Išvykos metu į Klaipėdos Botanikos sodą priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai stebėjo suformuotą smėlio kopą, joje augančius augalus, aptarė smėlio savybes, rūšis. Priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus grupių vaikai vyko į Pajūrio regioninio parko lankytojų centrą, Karklėje, kuriame susipažino su pajūrio augmenija, išgirdo informacijos apie smėlį, kopas, aplankė Olando kepurės skardį, bei pabuvojo Šventosios pajūryje. Parsivežė smėlio iš įvairių vietų. Lygino jį, analizavo sausą, šlapią, bandė išsakyti skirtumus, panašumus. Edukacinėse veiklose, išvykose patyrė naujų įspūdžių, pabuvojo netradicinėse aplinkose. Kuriant pasakas ant šviesos stalo su smėliu ir kita gamtine medžiaga turtėjo vaikų kalba, lavėjo smulkioji motorika, akies, rankos koordinacija, girdimasis suvokimas. Žaidimų, eksperimentų atlikimo metu tobulėjo komandinis darbas, bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje.

38 Nuotraukos

Projektas ,,Vaistinių augalų paslaptys” 2019 m.

Tikslas. Siekti, kad vaikai susipažintų su vaistiniais augalais, jų gydomosiomis savybėmis, tenkintų ir gilintų pagrindinius – kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo poreikius. Uždaviniai: 1. išvykų metu, kad vaikai susipažintų su vaistiniais augalais, aiškintųsi jų naudą žmogaus organizmui; 2. mokytųsi sėti sėklas, stebėtų augalų augimą, žydėjimą, subrendimą; 3. pojūčių, uoslės pagalba išmoktų atskirti arbatžoles viena nuo kitos ir jas pavadintų; 4. per praktinę veiklą, aiškintųsi kaip rinkti vaistinius augalus, kaip juos džiovinti, rūšiuoti; 5. stebėjimus, atradimus išreikštų per meninę veiklą, raiškų žodį, žaidimus; 6. pedagogai sukauptų metodinę medžiagą apie vaistinius augalus: padavimus, patarles, mįsles, pasakas, parengtų muzikines inscenizacijas; 7. projektinę veiklą pristatytų per pramogą ,,Močiutės seklyčioje“, dalyvaujant folkloro ansamblio dalyviams, tėvams, kitų įstaigų pedagogams. Pasiekti rezultatai: Projektas ,,Vaistinių augalų paslaptys“ atvėrė vaikams neišsenkančias galimybes bei būdus aktyviai tyrinėti gamtinę aplinką, stebėti, analizuoti, pažinti, rūpintis savimi ir kitais, suvokti sveikos gyvensenos įpročius. Pavasarį vaikai kartu su pedagogais įrengė vaistinių augalų darželį. Vaikai turėjo galimybę stebėti artimiausioje aplinkoje augančius augalus ir juos prižiūrėti. Skatindami sužadinti vaikų susidomėjimą vaistiniais augalais organizavome išvykas į Palangos botanikos parko oranžeriją, Platelių ekologinį ūkį ,,Miško sodai“. Plateliuose vaikai dalyvavo edukacinėje valandėlėje ,,Tradiciniai darželio augalai. Augalų ir vabaliukų draugystė“, kurios metu pabuvojo netradicinėje aplinkoje, sužinojo apie vaistinių augalų rinkimo, džiovinimo bei vartojimo būdus. Edukacinės valandėlės metu dekoravo maišelius vaistažolėms, vaišinosi kvapnia arbata su medumi. Grupėse vyko įvairios veiklos: iš nebenaudojamų CD diskų vaikai panaudodami dekupažo techniką kūrė padėkliukus arbatos puodeliui pasidėti, Organizuota edukacinė valandėlė ,,Arbatos puoduko dekoravimas modelinu“. Veiklą organizavo Evelinos močiutė. Projektą užbaigėme švente ,,Močiutės seklyčioje”, kurioje dalyvavo Palangos folkloro ansamblio ,,Mėguva” dainininkės, padovanojusios vaikams skambių dainų, patarlių, padavimų ir mažiau žinomų žaidimų apie vaistinius augalus. Mokytojos Daiva Vaidžiūnienė, Raimonda Vainorė pristatė projektą ,,Vaistinių augalų paslaptys“ Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams per PowerPoint programą. Džiugu, kad šio projekto metu atvėrėme vaikams neišsenkančias galimybes bei būdus aktyviai tyrinėti gamtinę aplinką, stebėti, analizuoti, pažinti, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius.

9 Nuotraukos

Projektas ,,Ir akmenėlis turi širdį“  2018 m.

Tikslas. Siekti, kad vaikai domėtųsi akmenų įvairove, jų savybėmis ugdytųsi vaikų noras pažinti akmens istoriją. Uždaviniai: 1. Išvykų metu siekti, kad vaikai mokytųsi pastebėti akmens grožį ir jo ilgaamžiškumą. 2. Pokalbių metu aiškintųsi iš kur atsirado tokie didžiuliai akmenys, rieduliai. 3. Ugdomosios veiklos metu stebėtų akmenukų įvairovę ir bandytų juos panaudoti, skaičiuojant, kuriant meninius darbelius, didaktinius žaidimus. 4. Susipažintų su lietuvių liaudies pasakomis, apsakymais, patarlėmis, mįslėmis apie akmenis, mokytųsi suvokti jų prasmę, patys bandytų kurti mįsles, pasakas, jas inscenizuotų. 5. Perskaičius knygą ,,Ir akmenėlis turi širdį“ inscenizuotų pasaką ,,Paprastas akmenukas“ ir pristatytų Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. 6. Surengtų parodą ,,Linksmieji akmenukai“ Palangos miesto vaikų bibliotekoje. Pasiekti rezultatai: Ugdytiniai, dalyvaudami projekte, sužinojo apie akmenų įvairovę ir jų naudą žmogui. Vaikams buvo organizuotos išvykos prie jūros, į Skautų slėnį, skulptūrų parką. Išvykose vaikai turėjo galimybę stebėti skulptūras, portretus iškaltus iš akmens, susipažinti su skulptoriaus darbu. Rugsėjo mėnesį vaikai su pedagogais vyko į Mosėdžio akmenų muziejų, įsikūrusį vandens malūne, prie Bartuvos užtvankos. Keliaudami ugdytiniai po lauko ekspoziciją, išdėstytą Bartuvos slėnyje, pamatė didžiulius riedulius. Savo darbais išgarsėjęs gydytojas Vaclovas Intas, paliko mūsų kraštui didelę dovaną, išaukštino paprastą lauko akmenį. Pakeliui namo, aplankėme ir Orvidų sodybą, esančią netoli Salantų miestelio. Ten vaikai taip pat turėjo galimybę stebėti įvairios formos akmenis, sukurtus labirintus. Išvykos metu vaikai patyrė daug įspūdžių, pabuvojo neįprastoje, netradicinėje aplinkoje. Projektą ,,Ir akmenėlis turi širdį“ integravome į ugdymo procesą. Lavinome vaikų smulkiąją motoriką, mąstymą – skaičiuodami akmenukus, nustatydami jų formą dydį, spalvą. Vaikai su pedagogais, tėvais rinko akmenukus, kūrė kūrybinius darbus – piešdami ant akmenukų, konstruojant iš jų įvairius daiktų ir gyvūnų vaizdinius. Grupėse pasigamino muzikinių priemonių, stalo žaidimų (domino, šaškių). Įstaigoje buvo surengta vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Linksmieji akmenukai“, kurioje dalyvavo ir socialiniai partneriai iš Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Tauragės bei Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“. Darbų paroda buvo išeksponuota įstaigoje, minint lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 40-ties metų veiklos paminėjimą bei Palangos miesto vaikų bibliotekoje. Vykdytą projektą užbaigėme vaikų ir pedagogų parengtu spektakliu pagal A. Jurašiaus parašytą pasaką ,,Paprastas akmenukas“ bei projekto ,,Ir akmenėlis turi širdį“ veiklos pristatymu per PowerPoint programą Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, socialiniams partneriams.

10 Nuotraukos