Administracija

Lopšelyje-darželyje dirba 38 darbuotojai. Iš jų: 12 pedagogų.

 
Administracijos, pedagogų, ūkinio-techninio personalo veikla  pagrįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Parengti tvarkos aprašai padeda reglamentuoti darbo organizavimą, tarpusavio santykių formavimą, kas turi teigiamos įtakos vaikų ugdymo(si) ir paslaugų kokybės užtikrinimui.
 
 
ADMINISTRACIJA
 
  • Rūta Regina Lukaitienė – direktorė, vadybinis stažas 38 metai, tel. (0 460) 52 159,                                        el. paštas darzelis@azuoliukaspalanga.lt
 
  • Vilma Varpiotienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadybinis  stažas 2 metai, tel. (0 460) 51 249,              el. paštas ugdymas@azuoliukaspalanga.lt

          Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

  • Ramunė Gadiliauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, darbo stažas 7 metai, tel.(0 460) 51 249, el. paštas ukis@azuoliukaspalanga.lt 

          Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

  • Nijolė Aleksandrauskienė – vyriausioji buhalterė, darbo stažas 40 metai, tel. (0 460) 51 249,                         el. paštas buhalterija@azuoliukaspalanga.lt
  • Regina Riacienė raštinės administratorė, darbo stažas 15 metų, tel. (0 460) 51 249,                                     el. paštas rastine@azuoliukaspalanga.lt
  • Sandra Radavičiūtė – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, tel. 0 672 50 474,  el. paštas gintare.glinskaite@palangosvsb.lt