Administracija

Lopšelyje-darželyje dirba 48 darbuotojai. Iš jų: 14 pedagogų.

 
Administracijos, pedagogų, ūkinio-techninio personalo veikla  pagrįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Parengti tvarkos aprašai, padeda reglamentuoti darbo organizavimą, tarpusavio santykių formavimą, kas turi teigiamos įtakos vaikų ugdymo(si) ir paslaugų kokybės užtikrinimui.
 
 
ADMINISTRACIJA
 
  • Rūta Regina Lukaitienė – direktorė, antra vadybos kategorija, vadybinis stažas 29-eri metai.
 
  • Zita Paulikienė - direktorės pavaduotoja ugdymui, antra vadybos kategorija, vadybinis  stažas 31 metų.
  • Ramunė Gadiliauskienė - direktorės pavaduotoja ūkiui
  • Nijolė Aleksandrauskienė - vyr. buhalterė, darbo stažas 29 metai.
  • Regina Riacienė, raštinės (archyvo) vedėja, darbo stažas 35 metai