Pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Milda Valantinienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Raimonda Vainorė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

3.

Rima Budrytė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4.

Salomėja Dobromilskienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Daiva Vaidžiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6.

Aušra Pališaitienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

7.

Nijolė Malakauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

8.

Jūratė Bučienė

Aukštasis

Logopedė

Vyresnioji logopedė

9.

Birutė Svetikienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

10.

Nijolė Petrauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo muzikos mokytoja metodininkė

11.

Raminta Mockienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

12.

Jūratė Stončienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

13.

Niarutė Šiušienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

14.

Austra Kumponaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja