Pedagogai

Eil. Nr.

 

 

 

 

 

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

Išsilavinimas

 

 

 

 

 

Pareigos

 

 

 

 

 

Kvalifikacinė kategorija

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

1.

 

 

 

Raimonda Vainorė
Aukštasis

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Auklėtoja
2.
Rima Budrytė

 

 

 

Aukštasis

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vyr. auklėtoja

 

 

 

3.

 

 

 

Salomėja Dobromilskienė

 

 

 

 Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

Auklėtoja metodininkė

 

 

 

4.

 

 

 

Daiva Vaidžiūnienė
Aukštasis

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyr. auklėtoja
5.

 

 

 

Aušra Pališaitienė

 

 

 

Aukštasis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

Vyr. auklėtoja
6.
Nijolė Malakauskienė

 

 

 

Aukštasis

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Auklėtoja metodininkė

 

 

 

7.

 

 

Jūratė Bučienė
Aukštasis

 

 

 

Logopedė

 

 

 

Vyresnioji logopedė
8.
Birutė Svetikienė
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Auklėtoja
9.

 

 

 

Nijolė Petrauskienė

 

 

 

Aukštasis

 

 

 

Meninio ugdymo mokytoja

 

 

 

Muzikos mokytoja metodininkė

 

 

 

10.

 

Raminta Mockienė
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auklėtoja

11.

 

 

 

Jūratė Stončienė

 

 

 

Aukštesnysis

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vyr. auklėtoja

 

 

 

12.

 

 

 

Niarutė Šiušienė

 

 

 

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auklėtoja metodininkė

 

 

 

13.

 

 

 

Milda Valantinienė

 

 

 

Aukštasis

 

 

 

Ikimokykllinio ugdymo mokytoja

 

Auklėtoja metodininkė