Pedagogai

Eil. Nr.

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Išsilavinimas

 

 

Pareigos

 

 

Kvalifikacinė kategorija

 

 

1.

Laimutė Andriukevičienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

2.

Raimonda Vainorė
Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja
3.
Rima Budrytė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja

4.

Salomėja Dobromilskienė

 Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė

5.

Daiva Vaidžiūnienė
Aukštasis

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja
6.

Aušra Pališaitienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtoja
7.
Nijolė Malakauskienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

8.

Jūratė Bučienė
Aukštasis

Logopedė

Vyresnioji logopedė
9.
Birutė Svetikienė
Aukštasis
Auklėtoja
Auklėtoja
10.

Nijolė Petrauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

11.

Raminta Mockienė
Aukštasis
Auklėtoja

Auklėtoja

12.

Jūratė Stončienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja

13.

Niarutė Šiušienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

14.

Milda Valantinienė

Aukštasis

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė