Pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Jūratė Mikalajūnaitė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2.

Raimonda Vainorė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3.

Rima Budrytė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4.

Julija Valančienė

Studijuoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

-

5.

Daiva Vaidžiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vyresnioji mokytoja

6.

Aušra Pališaitienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

7.

Jolanta Vilkienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

8.

Jūratė Bučienė

Aukštasis

Logopedė

Vyresnioji logopedė

9.

Birutė Svetikienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

10.

Nijolė Petrauskienė

Aukštasis

Meninio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

11.

Raminta Mockienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

12.

Jūratė Stončienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja