Darbo užmokestis

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis   darbo užmokestis,  neatskaičius mokesčių  2023 metais (Eur, ct)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių 2024 m. antrą ketvirtį (Eur, ct)

1.

Direktorius

1

-

-

2.

Direktoriaus pavaduotojai (ugdymui, ūkio reikalams)

2

2603,09

3035,88

3.

Specialistai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas)

2

1847,04

2129,21

4.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

9

1730,29

2138,24

5.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

1857,52

2058,71

6.

Vyr. buhalteris

1

-

-

7.

Specialistai (raštinės administratorius, apskaitininkas, duomenų bazės specialistas)

1

-

-

8.

Auklėtojo padėjėjai

8

1276,81

1355,65

9.

Kvalifikuoti darbuotojai (sandėlininkas, virėjas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas)

4

1322,74

1401,47

10.

Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (virtuvės pagalbinis darbininkas, sargas, aplinkos tvarkytojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, valytojas)

9

840,00

924,00

                                                                            _______________________________________________