Informacija apie darbo užmokestį

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių skaičius

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis             2022 metais

(Eur, ct)

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

2023 m. pirmą ketvirtį (Eur, ct)

 

1.

Direktorius

1

-

-

2.

Direktoriaus pavaduotojai (ugdymui, ūkio reikalams)

2

2298,92

2707,73

3.

Specialistai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas)

2

1646,88

1858,14

4.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

8

1581,62

1730,34

5.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

2

1685,36

1837,51

6.

Vyr. buhalteris

1

-

-

7.

Specialistai (dietistas, raštinės administratorius, apskaitininkas, duomenų bazės specialistas)

2

1385,58

1769,39

8.

Auklėtojo padėjėjai

8

1059,92

1260,87

9.

Kvalifikuoti darbuotojai (sandėlininkas, virėjas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas)

4

1094,25

1319,31

10.

Darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (virtuvės pagalbinis darbininkas, sargas, aplinkos tvarkytojas, statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, valytojas)

9

730,00

840,00

 

 

                    _______________________________