Informacija apie darbo užmokestį

 

 

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių skaičius

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 metais

(Eur, ct)

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

2018 m. ketvirtą ketvirtį (Eur, ct)

 

1.

Direktorius

1

1120,07

1274,65

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

976,09

1102,40

3.

Meninio ugdymo mokytojas

0,75

547,23

552,43

4.

Auklėtojas

8,5

675,65

678,25

5.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1,6

721,68

763,20

6.

Logopedas

1

648,48

657,20

7.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

751,28

756,58

8.

Vyriausiasis buhalteris

1

900,72

904,31

9.

Apskaitininkas

0,5

277,15

278,25

10.

Raštinės (archyvo) vedėjas

0,5

297,93

299,12

11.

Duomenų bazių tvarkytojas

0,25

103,35

103,35

12.

Dietistas

0,5

314,69

331,25

13.

Auklėtojo padėjėjas

8

426,78

427,43

14.

Naktinė auklė

1,1

400,00

400,00

15.

Sandėlininkas

1

437,25

437,25

16.

Virėjas

2,5

431,62

433,63

17.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

400,00

400,00

18.

Pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas

1,5

400,00

400,00

20.

Sargas

3

400,00

400,00

21.

Valytojas

0,7

280,00

280,00

22.

Aplinkos priežiūros darbininkas

1

400,00

400,00

23.

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

0,5

331,25

331,25

24.

Socialinis darbuotojas

2

662,50

662,50

25.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

3

414,60

415,72

26.

Skalbėjas

0,5

200,00

200,00

27.

Neformaliojo ugdymo pedagogas

0,25

162,64

227,57

 

 

_______________________________