Veiklos dokumentai

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Veiklos planą

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016-2017 MOKSLO METUS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2017-2019 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ
 

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2018-2020 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
 
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
 
TARPTAUTINĖ PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“
 
    Programoje ,,Zipio draugai“ lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo ,,Sraigelių“ grupė pradėjo dalyvauti nuo 2010 m. m.
    Plačiau apie programą ,,Zipio draugai" galite pasiskaityti paspaudę šią nuorodą: http://www.vaikolabui.lt
 
 
 
VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS
 
    Globos grupėje gyvenantys vaikai ugdomi pagal Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programą.