Veiklos kryptys

VIZIJA. Tapti efektyviai, kūrybiškai dirbančia įstaiga, teikiančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas bei socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams.
 
 
MISIJA. Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei socialinės globos vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, formuoti ekologines nuostatas, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų ugdymo programas.
 
 
FILOSOFIJA. Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo jie taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, nes tikime sėkme.
 
 
PRIORITETAS. Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas.