Veiklos sritys

VIZIJA. Tapti efektyviai, kūrybiškai dirbančia įstaiga, teikiančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas.
 
 
MISIJA. Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, formuoti ekologines nuostatas, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.
 
 
FILOSOFIJA. Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo jie taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, nes tikime sėkme.
 
 
PRIORITETAS. Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas.