Grupės

Grupių darbo laikas:

  • dvi lopšelio  (1-3 m.) grupės dirba nuo 7.30 – 18.00 val. (10,5 val. režimu);
  • dvi ikimokyklinio ugdymo (3-6 m.) grupės dirba nuo 7.30 -18.00 val. (10,5 val. režimu);
  • mišri ikimokyklinio amžiaus savaitinė  (3-6 m.) grupė dirba 5 dienas per savaitę ir  24 val. per parą;
  • priešmokylinio ugdymo (6-7 m.) grupė dirba nuo 7.30 -18.00 val. (10,5 val. režimu ).

,,DRUGELIŲ"  GRUPĖ

(Ankstyvojo amžiaus 1-2 m.)

Auklėtojos: Jūratė Stončienė, Birutė Svetikienė

Auklėtojos padėjėja – Nijolė Petrošienė

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,SKRUZDĖLYČIŲ" GRUPĖ

(Ankstyvojo amžiaus  2-3 m.)

Auklėtojos: Nijolė Malakauskienė, Laimutė Andriukevičienė

Auklėtojos padėjėja - Danutė Montvidienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,BORUŽĖLIŲ" GRUPĖ

(Ikimokyklinio amžiaus 3-4 m.)

Auklėtojos:  Raimonda Vainorė, Niarutė Šiušienė

Auklėtojos padėjėja – Aurelija Daukantienė

 

 

 

 

 

 

 
 
 

,,BITUČIŲ" GRUPĖ

(Mišri ikimokyklinio amžiaus savaitinė 3-6 m.)

Auklėtojos: Rima Budrytė, Daiva Vaidžiūnienė

Auklėtojos padėjėja – Rasa Kaunienė

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,ŽIOGELIŲ" GRUPĖ

(Ikimokykllinio amžiaus 5-6 m.)

Auklėtojos: Milda Valantinienė, Laimutė Andriukevičienė

Auklėtojos padėjėja - Juratė Kuzminienė

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,SRAIGELIŲ" GRUPĖ

(Priešmokyklinio ugdymo 6-7 m.)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Aušra Pališaitienė, Salomėja Dobromilskienė

Auklėtojos padėjėja - Renata Štalaitė