Vaikų priėmimas į įstaigą

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti PDF formatu

DĖL TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T2-77 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE“ PAKEITIMO