Vaikų priėmimas į įstaigą

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE