Laisvos darbo vietos

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Ugdymo įstaiga – Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Plytų g. 35, LT-00132 Palanga, tel. +370 460 51 249,  el. p. darželis@azuoliukaspalanga.lt . Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190273277.

 

Pareigybės pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo apmokėjimas – darbo užmokesčio dydis priklausys nuo pedagoginės darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos (nuo 1659,35 iki 2330,48 eurų neatskaičius mokesčių).

Darbo sutarties rūšis- neterminuota.

Numatoma įdarbinimo data  – 2024 m. liepos 1 d.

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoti, vykdyti, dalyvauti ugdomajame procese, tarpusavyje derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą.
 2. Planuoti grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.
 3. Kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones.
 4. Fiksuoti vaikų pasiekimus ir informuoti tėvus (globėjus).
 1. Teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti ugdymo turinį, metodus ir priemones.
 2. Bendradarbiauti su šeima, administracija bei įstaigoje dirbančiais specialistais.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1. Aukštasis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 m. arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo ar pedagogo kvalifikacija.

2. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programą (60 valandų arba 2 studijų kreditai) bei įgijus informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetenciją: 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant technologinį raštingumą ir 40 valandų (1 studijų kreditas) įgyvendinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją. Neturint šių kvalifikacinių pažymėjimų galima bus šią programą išklausyti įsidarbinus.

3. Dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programomis), naudotis internetu.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami darbo dienomis  Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracijoje iki 2024 m. birželio 26 d. imtinai nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) arba elektroniniu paštu darzelis@azuoliukaspalanga.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus asmeniškai informuoti nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami  į pokalbį, kuris vyks 2024 m. birželio 27 d. 13 val.

Išsamesnė informacija tel. +370 460 51249, arba el. paštu: darzelis@azuoliukaspalanga.lt