Tvarkos ir taisyklės

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PALANGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ĄŽUOLIUKAS" POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS” DARBO ORGANIZAVIMO VALSTYBĖS
LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti MS Word formatu

 PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ DARBUOTOJŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMO MOKYKLOS PATALPOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO TVARKA

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu